Cykl modlitw o Kościoły członkowskie ŚFL

Prezentujemy zestawienie niedzielnych modlitw o Kościoły Luterańskie, które odbywają się od 4 września 2022 roku w ramach przygotowań do XIII. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie.

Trwają przygotowania do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie we wrześniu 2023 r. w Krakowie. Jako Kościół goszczący angażujemy się na różne sposoby w jego organizację. Pragniemy też informować parafian o przebiegu przygotowań i angażować parafie w aktywności związane ze Zgromadzeniem. Jedną z takich propozycji jest cykl modlitewny o Kościoły członkowskie ŚFL. Federacja zrzesza 149 Kościołów w 99 krajach na siedmiu kontynentach. Często nie wiemy wiele o luteranach w odległych częściach świata. Cykl modlitw pozwoli dowiedzieć się o tym jak żyją luteranie w różnych krajach i umożliwi łączność w modlitwie z Kościołami członkowskim, które zostaną powiadomione, że modlimy się o nie w parafiach w Polsce. Zachęcamy, aby w modlitwach uczestniczyli członkowie rad parafialnych oraz chętni parafianie w różnym wieku.

22 stycznia 2023 r. – modlitwa o Tanzanię

Wszechmogący Boże, dziękujemy za świat, który stworzyłeś oraz ludzi, którzy żyją na tej ziemi. Dziękujemy, że uczyniłeś nas tak wyjątkowymi i różnorodnymi, dzięki czemu możemy się od siebie uczyć i dzielić doświadczeniami.

Dzisiaj nasze myśli biegną do Tanzanii, kraju w Afryce, który przede wszystkim boryka się z chorobami i ubóstwem. Dziękujemy, że powołujesz do działania luteran w tym kraju i inspirujesz przez Ducha Świętego do tego, by głosili Twoją Ewangelię, pomagali potrzebującym, leczyli chorych i rozwijali edukację.

Prosimy Cię, miej w opiece Ewangelicko-Luterański Kościół Tanzanii, a także wszystkich mieszkańców tego kraju. Ulecz żyjących tam chorych i cierpiących, pociesz ubogich, nakarm głodnych. Spraw, by dzięki wzajemnemu wsparciu życie w Tanzanii się poprawiało, a jej mieszkańcy byli prowadzeni przez Twoje Słowo.

Wysłuchaj nasz przez Jezusa Chrystusa. Amen

Republikę Tanzanii zamieszkuje przeszło 120 grup etnicznych i językowych, razem 54 miliony ludzi. Kraj uchodzi za umiarkowanie spokojny, incydentalnie występują w nim ataki terrorystyczne. Istotnym problemem są ogniska chorób tropikalnych (malaria), żółtaczki, AIDS czy gorączki krwotocznej (Ebola). Dość powszechnym zjawiskiem jest nadużywanie alkoholu i nagminna jazda po pijanemu, co prowadzi do licznych wypadków drogowych i potrąceń pieszych. Chrześcijanie stanowią ponad 60 % mieszkańców, w tym blisko 30% to protestanci. Ewangelicko-Luterański Kościół Tanzanii liczy blisko 8 milionów wyznawców. Należą doń ludzie różnych ras, a duchownymi są zarówno kobiety jak i mężczyźni posługujący w 26 diecezjach. Kościół jest żywą strukturą nakierowaną na misję Słowa i Sakramentów, ale również na pomoc potrzebującym. Cały Kościół czuje się odpowiedzialny za kluczowe projekty: niesienie pomocy ubogim, chorym na HIV czy opieka paliatywna nad osobami umierającymi. Istotnym kierunkiem działań Kościoła jest szeroko pojęta edukacja. Kościół Tanzanii prowadzi zarówno szkoły podstawowe, jak średnie oraz 6 college’ów.

15 stycznia 2023 – modlitwa o Republikę Południowej Afryki

Wszechmogący Boże, kochany Ojcze!
Wołamy dziś do Ciebie wraz z naszymi siostrami i braćmi w Republice Południowej Afryki. Ty najlepiej znasz ich historię i kontekst, Ty towarzyszysz im w niełatwej i złożonej codzienności. Dziękujemy za to, że mogą działać w tak różnorodny sposób zwiastując Twoje Słowo. Dziękujemy, że Twoja Ewangelia dociera do każdego człowieka, niezależnie od płci, koloru skóry, pochodzenia czy stanu majątkowego.

Prosimy, Panie, o Twoją łaskę i błogosławieństwo dla luteran w RPA. Pomóż im żyć w jedności, krusz mury wrogości, rasowych barier. Przemieniaj serca tych, którzy krzywdzą, sieją strach i w brutalny sposób pozbawiają innych ich własności. Niech wieść o bezgranicznej Twojej miłości wnosi pokój pomiędzy zwaśnione strony.

Pomagaj luteranom z południa Afryki być wiarygodnym świadectwem w różnych aspektach –kaznodziejskim, duszpasterskim, diakonijnym, edukacyjnym i społecznych. Pozwól im coraz bardziej się rozwijać i wpływać na otaczającą rzeczywistość. Przez Jezusa Chrystusa, w mocy Twojego Ducha Świętego. Amen.

Kraj zamieszkuje 57 milionów ludzi. Od dłuższego czasu władze nie radzą sobie z wzrastającą falą przestępczości pospolitej i zorganizowanej. Szerzą się rabunki, napady, gwałty i porwania. 78% mieszkańców RPA wyznaje chrześcijaństwo, zaś w kraju istnieją cztery Kościoły członkowskie Światowej Federacji Luterańskiej:

Ewangelicko-Luterański Kościół Południowej Afryki (Kościół Przylądkowy) liczy bez mała 4 tysiące wiernych. Tworzy go 21 parafii, w których posługuje 11 duchownych.

Ewangelicko-Luterański Kościół Południowej Afryki skupia w swoich szeregach prawie 600 tys. wiernych. Podzielony jest na 7 diecezji i 2300 parafii. Członkami Kościoła są głownie czarnoskórzy obywatele RPA. Pragnieniem wspólnoty jest pełna jedność ponad dawnymi podziałami rasowymi. Podczas walki z apartheidem Kościół opiekował się więźniami politycznymi, w tym Nelsonem Mandelą. 

Morawski Kościół w Afryce Południowej liczy 50 tysięcy wiernych. Podzieleni są na 10 dystryktów i 81 parafii. Większość członków wspólnoty stanowią rdzenni mieszkańcy Afryki. Wierni odwołują się do dziedzictwa husytyzmu, Jednoty Braci Czeskich i oczywiście do Mikołaja von Zizendorfa. Do dziś realizują misję wspólnoty życia, modlitwy i wzajemnego wsparcia.

Południowo-Wschodni Luterański Kościół w Afryce Południowej liczy prawie 10 tysięcy wiernych. Podzielony jest na cztery dystrykty i 26 parafii, gdzie posługuje 25 duchownych różnych ras i obojga płci. Kościół jest niezwykle aktywny w sferze diakonijnej, wielu jego duchownych pochodzi z Europy.

7 stycznia 2023 – modlitwa o Sierra Leone

Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za Twoją wierność i błogosławieństwo, że ty pamiętasz, o każdym z nas, małym i dużym.
Boże wierzymy, że masz pod swoją opieką również ludzi mieszkających w Sierra Leone – „Lwich Górach”.
I chociaż ten lud w swojej historii doświadczył wielu ciężarów, w tym stał się źródłem niewolników, to Ty o nich pamiętasz i prowadzisz do Siebie.
Wierzymy, że wiele trudów, których doświadczają, mogą przynosić do Ciebie i w Tobie odnajdywać pokój.

Boże prosimy byś dał im poznać Twoją miłość i błogosławił pracę misyjną mieszkających tam chrześcijan, byś nadal pomnażał małą, ale dynamiczną społeczność luteran.
Daj im siłę i odwagę do bycia Twoimi świadkami w swoim kraju.

Prosimy również o błogosławieństwo, dla podnoszącego się po okresie wewnętrznych konfliktów państwa.
Daj mądrość rządzącym, by podejmowali służące mieszkańcom decyzje: zapewnili bezpieczeństwo, podnieśli poziom ochrony zdrowia i edukacji, dbali o rozwój gospodarczy, pielęgnowali wolność osobistą i religijną. Amen
.

Kraj zamieszkuje 14 grup etnicznych językowych liczących ponad 6 milionów ludzi. Kraj jest niemal całkowicie pozbawiony fachowej opieki medycznej, stąd występują tam ogniska epidemiczne cholery, AIDS, tyfusu, żółtaczki oraz malarii. Brakuje podstawowej infrastruktury: dróg, mediów, elektryczności. Jednocześnie szerzy się przestępczość i bandytyzm. Mimo, że ponad 63% ludności wyznaje islam, to wolność religijna w Sierra Leone jest respektowana, a wielkie religie żyją ze sobą w zgodnym sąsiedztwie. Ewangelicko-Luterański Kościół w Sierra Leone liczy niewiele ponad 6 tysięcy wiernych skupionych w 27 parafiach. Kościół jest wielokulturową i wielojęzyczną, prężnie działającą misyjnie strukturą. Został założony w 1989 r. przez Sierraleończyka, który został luteraninem mieszkając w USA. Kościół rozwijał się dzięki wsparciu Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Ameryce, który pomógł  wykształcić pierwszych duchownych. Kościół skupia się przede wszystkim na służbie diakonijnej, pracy z kobietami i młodzieżą.

1 stycznia 2023 – modlitwa o Senegal

Boże miłości i łaski! Pełni ufności i nadziei w Tobie pokładanej otwieramy nasze serca i w modlitwie do Ciebie wołamy. Jesteś tarczą, wsparciem i posileniem naszego życia, dlatego u Ciebie szukamy schronienia. Dziękujemy Ci za Twoją niepojętą miłość objawioną w krzyżu Jezusa Chrystusa i dany nam przez Niego dar zbawienia. Prosimy przebacz nam wszystkie nasze grzechy i uświęcaj mocą Ducha Świętego nasze życie. Otwieraj nasze serca na prawdy Twojego Słowa, które nich służą budowaniu naszego chrześcijańskiego życia, pogłębiają i umacniają naszą wiarę. Spraw Panie, abyśmy byli Twoim świadectwem w tym pełnym niepokoju świecie!

Boże, Twoja łaska i miłość są przeznaczone dla każdego człowieka. Chcesz być światłością dla wszystkich ludów i narodów tego świata. Dzisiaj modlimy się za Twój Kościół i chrześcijan w Senegalu. Dziękujemy Tobie za ich świadectwo wiary w tym pełnym konfliktów oraz zagrożonym islamskim terroryzmem zachodnioafrykańskim kraju. Pamiętamy także o naszych barciach i siostrach z Kościoła Luterańskiego Senegalu. Dziękujemy Ci za wszystkie parafialne wspólnoty, ich życie i ich rozwój, ich diakonijną i socjalną służbę, a także za wszystkie działania zmierzające do zniwelowania rasowych i etnicznych dyskryminacji. Prosimy otaczaj Kościół Senegalu tarczą Twojej opieki, bądź wsparciem w doświadczeniu i nadzieją w zwątpieniu, a w smutku ocieraj każdą łzę. Wzmacniaj, posilaj i wspieraj w Twojej prawdzie i miłości! Amen.

Senegal zamieszkuje dziesięć grup etnicznych i językowych liczących ponad 14,5 miliona ludzi. Ponad 96% mieszkańców tego subsaharyjskiego kraju wyznaje islam. Chrześcijanie stanowią zaledwie 3,6% mieszkańców. Sytuacja w kraju się zaognia ze względu na nabrzmiewające zbrojne konflikty graniczne oraz rosnące zagrożenie terroryzmem islamskim. Kościół Luterański Senegalu jest niewielką wspólnotą, która powstała w 1974 r. i skupia ponad 7 tysięcy wiernych w 14 parafiach. Mimo niewielkiej liczebności Kościół jest bardzo żywotny. Prowadzi akcje diakonijne i socjalne, dba o rozwój parafii, profesjonalnie kształci przyszłych duchownych oraz zapewnia stałą formację księżom pracującym w Kościele. Do wyjątkowych na tle kraju islamskiego aktywności należy luterański ruch kobiecy. Luteranki w Senegalu aktywnie walczą o swoje prawa, kształcą się, zdobywają umiejętności zawodowe, dążą do niezależności finansowej. Luterańskie stowarzyszenie Ruch Kobiet dla Chrystusa posiada własną infrastrukturę, prowadzi akcje aktywizacji kobiet, walczy z wykluczeniem rasowym, etnicznym i socjalnym oraz zajmuje się pogłębieniem chrześcijańskiej formacji swoich członkiń.

zdjęcie: LWF

25 grudnia – modlitwa o Rwandę

Boże łaski i przebaczenia. Tak trudno zapomnieć, wymazać z pamięci przerażające obrazy mordów, gwałtów, przemocy. Tak trudno żyć dalej mimo wszystko. Tylko Ty dajesz siłę budowania na ruinach, na grobach bliskich, budowania w nadziei, że przemoc nigdy nie powróci.

Prosimy uczyń to, co człowiekowi wydaje się niemożliwe; daj pokrzywdzonym zdolność przebaczania, daj odwagę budowania pojednania mino ran zadanych przed laty.

Ty, który jesteś dawcą wszystkich dobrych darów, który powołałeś tak wiele mądrych kobiet i wielu mądrych mężczyzn do odbudowy kraju i przeobrażania go w państwo bez dyskryminacji, w państwo równości i wzajemnego szacunku, odnów serca jego mieszkańców, aby mogli pamiętając o tragicznej przeszłości stworzyć społeczeństwo wzajemnego szacunku i partnerstwa.

Niech Twoja Łaska spłynie na mieszkańców Rwandy, napełni ich mądrością i zdolnością przebaczania. Niechaj Twoja Miłość będzie mocą budowania, przebaczania i jednoczenia. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pojednawcę i Zbawiciela. Amen

Rwandę zamieszkuje 12 mln mieszkańców z 11 grup etnicznych i językowych. Przeszło 90% z nich wyznaje chrześcijaństwo – protestanci stanowią 43% mieszkańców. Kraj stał się pod koniec XX w. symbolem krwawej przemocy i okrucieństwa plemiennej nienawiści między plemionami Hutu i Tutsi (800 tys. ofiar). W 2018 r. władze kraju zamknęły przeszło 700 miejsc kultu religijnego (w tym kościoły i meczety). Powodem były różnorodne praktyki sekciarskie i podejrzane formy kultu religijnego. Rząd prezydenta Paula Kagame wprowadził ustawę, na mocy której każdy duchowny (chrześcijański lub muzułmański) musi legitymować się co najmniej dyplomem licencjata. Luterański biskup Evalister Mugabo poparł projekt rządu, zwłaszcza te regulacje, które pozbawiały urzędu osoby zamieszane w ludobójstwo. Kościół Luterański Rwandy został założony pod koniec 1994 r. i liczy 7200 wiernych. Służy w nim 38 duchownych w tym 5 kobiet. Pomimo trudnej sytuacji w kraju Kościół stara się działać misyjnie i diakonijne oraz zapewniać równy dostęp do gremiów decyzyjnych kobietom, mężczyznom i młodzieży.

zdjęcia: strona Kościoła Luterańskiego Rwandy

18 grudnia – modlitwa o Kongo

Wszechmogący, Trójjedyny Boże,

Pragniemy dziś wznieść naszą modlitwę do Ciebie, bo wiemy, że nie zostawiasz w potrzebie tych, którzy Ci ufają. Łączymy się z naszymi siostrami i braćmi w Republice Konga, która rozdarta jest wewnętrznymi konfliktami, w których giną ludzie. Wielu cierpi z powodu ran, chorób i samotności po utracie bliskich, którzy znaleźli się w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie. Brak perspektyw na lepsze jutro, wypędzenia i wszechobecna przemoc to powód smutku i łez.

Wierzymy jednak, że Ty jesteś w stanie zmienić serca i umysły ludzkie. Ty jesteś w stanie wyciągnąć każdego człowieka, nawet z najgłębszej przepaści. Dlatego prosimy Cię spraw, aby Twój duch połączył to co rozdarte i skłócone, aby tam w Republice Konga, pomimo różnic etnicznych wszyscy poznali że są braćmi i siostrami, dla których pokój, a nie walka jest jedyną szansą na normalne szczęśliwe życie.

Otwórz ich serca na przyjęcie Twojego Słowa, bo z Niego rodzi się wiara, tak bardzo potrzebna, zwłaszcza tam gdzie człowiek czuje się zastraszony, zagubiony i nie widzi sensu dalszego życia.

W Tobie jest ratunek, dlatego prosimy Cię błogosław i prowadź do pokoju i radości w Tobie. Amen.

Republikę Konga zamieszkuje ponad 200 grup etnicznych liczących razem ponad 100 milionów ludzi. Jest on rozdarty wewnętrznymi zbrojnymi konfliktami. Na terenie całego kraju obecna jest przestępczość, wiele miejsc terroryzowanych jest przez zbrojne bandy rebeliantów. Z raportu Norweskiej Rady ds. Uchodźców wynika, że 5,5 mln osób w całym kraju jest przesiedlonych, a milion stara się o status uchodźcy w innych krajach. 27 mln cierpi z powodu głodu. Około 80% mieszkańców kraju to chrześcijanie, protestanci stanowią ponad 18 %. Kościół Ewangelicko-Luterański w Kongu liczy blisko 113 tysięcy wiernych w 5 diecezjach. Powstał na początku lat 60. z inicjatywy osób, które słuchały studiów biblijnych emitowanych przez ówczesne Radio Głos Ewangelii w Addis Abebie w Etiopii. Podczas gdy powstawały pierwsze parafie i tworzyła się struktura Kościoła, część duchownych pochodziła z Tanzanii, a przyszli duchowni byli kształceni także w tym kraju. W 1980 roku Kościół został oficjalnie zarejestrowany. Ze względu na sytuację polityczną bardzo trudno jest zebrać poprawne statystyki dotyczące liczby członków Kościoła. Podczas wojny domowej i jej następstw wiele osób zostało zabitych lub przesiedlonych, a wielu nadal ukrywa się w buszu bez schronienia, opieki medycznej i zaopatrzenia.

11 grudnia 2022 – modlitwa o Nigerię

Boże miłości i pokoju, chcemy dziękować Tobie za to, że gromadzisz nas we wspólnocie luteran z całego świata i dajesz nam możliwość modlitwy i łączności z tymi, którzy podobnie jak my potrzebują Twojego wsparcia.

Dzisiaj nasze myśli są przy Nigerii, kraju, który targany jest wojnami religijnymi, przemocą, chorobami, a życie jego mieszkańców często jest w niebezpieczeństwie. Prosimy byś otoczył Nigeryjczyków swoją opieką, pomógł im zakończyć istniejące konflikty i uczył jak wspólnie działać dla pokoju. Daj ukojenie tym, którzy stracili swoich bliskich i wspieraj chorych oraz umierających.

Dziękujemy za mieszkających w Nigerii luteran, za ich  świadectwo wiary, determinację, by poprzez edukację, ewangelizację i misję głosić Jezus Chrystusa innym mieszkańcom tego kraju. 

Prosimy Cię o Twoją uzdrawiającą łaskę, która przemienia ludzkie serca i budzi w nich nadzieje. Udzielaj swojego Ducha luteranom i luterankom w Nigerii, wspieraj ich działania i otaczaj błogosławieństwem.

Prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, Amen.

Nigerię (Federalną Republikę Nigerii) zamieszkuje 220 milionów ludzi. Jest to najliczniej zaludnione państwo Afryki, w którym występuje ok. 250 różnych grup etnicznych. Nigerię rozdziera zbrojny konflikt z islamskimi ekstremistami z Boko Haram. W kraju szerzy się bandytyzm: napady, rabunki, porwania, zaś u wybrzeży piractwo. Służby mundurowe wymuszają nieuprawnione opłaty od kierowców i przechodniów. Dramatycznie niski poziom dostępu do usług medycznych skutkuje stałym zagrożeniem epidemiami: malarii, HIV, tyfusu, żółtej febry czy żółtaczki. Chrześcijaństwo wyznaje blisko połowa mieszkańców kraju. Z tego 37% stanowią protestanci. W Nigerii są dwa Kościoły luterańskie: Luterański Kościół Chrystusowy w Nigerii liczy dwa i pół miliona wiernych. Jest to liczna i bardzo energiczna wspólnota. Kościół podzielony jest na 9 diecezji i ponad dwa tysiące parafii. Posiada własny uniwersytet, profesjonalny szpital. W ramach struktur kościelnych funkcjonują wydziały edukacji oraz misji i ewangelizacji. Zwierzchnikiem tego Kościoła jest abp Panti Filibus Musa, prezydent Światowej Federacji Luterańskiej. Kościół Luterański Nigerii skupia 121 tysięcy wiernych i działa w obrębie 13 diecezji.

zdj. FB Luterańskiego Kościoła Chrystusowego w Nigerii

4 grudnia – modlitwa o Namibię

Łaskawy Panie, modlimy się dziś o Twój lud mieszkający w Namibii. To kraj boleśnie doświadczony w swojej historii, a ludobójstwo dokonane na narodzie do dziś stanowi element wspólnej pamięci. 

Jesteś Bogiem, który uczy nas, że poprzez przebaczenie możemy uwolnić się od przekleństwa tragicznej przeszłości, a naszą uwagę i energię poświęcić na budowanie tego co dobre i prawdziwie pożyteczne dla drugiego człowieka. 

Luteranie w Namibii odegrali już ważną rolę w walce z apartheidem, a swoją siłę i determinację wykazali w walce o niepodległość kraju. 

Udzielaj im nadal swojego Ducha miłości i odwagi, aby mogli stawać w obronie słabszego i pokrzywdzonego. W pustynnych warunkach życia mieszkańcy Namibii na co dzień wypatrują deszczu, który przynosi wzrost upraw. 

Niech Twoje błogosławieństwo będzie dla nich jak życiodajny deszcz, który przynosi im życie. Zamieniaj jałową ziemię w ogrody pełne owocujących drzew, które przynosić będą pocieszenie, nadzieję i wzmocnienie. AMEN

Kraj liczy prawie 2,5 miliona mieszkańców. Blisko 92 % ludności to chrześcijanie, z tego ponad 60 procent stanowią luteranie. To najbardziej luterański kraj w Afryce. Mimo obfitych bogactw naturalnych Namibia należy do czołówki krajów o najwyższym wskaźniku nierówności społecznej. Jako kraj postolonialny (do końca I wojny światowej kolonia niemiecka) Namibia doświadczyła grozy zorganizowanego ludobójstwa. Pod koniec XIX w. Niemcy zorganizowali tam pierwsze obozy koncentracyjne z numeracją więźniów i planowym wyniszczeniem więźniów przez ciężką pracę i nieludzkie warunki (głód i choroby). Do dziś jest to niezabliźniona rana w historii tego państwa. W Namibii działają aż trzy Kościoły luterańskie: Kościół Ewangelicko-Luterański w Namibii (niemiecki) jest pozostałością dawnej niemieckiej misji w tym kraju. Do dziś posługuje się językiem niemieckim w liturgii (używa go 32% mieszkańców na co dzień). Wierni Kościoła to głownie biali chrześcijanie – potomkowie kolonistów. Wspólnota liczy 4,5 tysiąca wiernych skupionych w 20 parafiach. Kościół Ewangelicko-Luterański w Republice Namibii liczy 420 tys. wiernych w ponad 50 parafiach. Blisko współpracuje z Kościołem niemieckojęzycznym dialogując i dążąc do uzyskania z nim pełnej jedności. Oba Kościoły wspólnie kształcą teologów i duchownych w uczelni wyższej. Kościół Ewangelicko-Luterański w Namibii liczy przeszło 850 tys. wiernych, skupiając głownie rdzennych mieszkańców Afryki. Kościół odegrał bardzo istotną rolę w walce z apartheidem oraz w dążeniach niepodległościowych kraju. Wielu jego działaczy i duchownych padało ofiarami prześladowań i dyskryminacji ze strony białych. Obecnie Kościół liczy 123 parafie, służy w nim 140 duchownych. Prowadzi dwie szkoły średnie. W 2017 r. Kościoły połączyły siły, by wspólnie zorganizować Dwunaste Zgromadzenia Światowej Federacji Luterańskiej, które odbyło się w Windhuk.

27 listopada – modlitwa o Mozambik


Dobry Boże! Dziękujemy Ci, że Ty gromadzisz swoje dzieci w różnych zakątkach świata. Dziękujemy Ci za chrześcijan w Mozambiku. Pomimo klęsk żywiołowych, które niedawno nawiedziły ten kraj i w wyniku których został zniszczone kościoły i kaplice, wierzący w Ciebie gromadzą się nadal na swoich nabożeństwach. 

Dziękujemy Ci za ich wytrwałość w wierze, że pomimo prześladowań i groźby represji, czy nawet utraty życia nadal Tobie ufają i szukają nadziei w ewangelii o krzyżu Jezusa Chrystusa.

Prosimy wspieraj i wzmacniaj ich wiarę. Daj otwarte serca i ręce gotowe do służby wielu ludziom, by pomagali rozwiązywać problemy mieszkańców Mozambiku. Wesprzyj lekarzy, którzy zmagają się z plagami równych chorób zakaźnych w tym kraju. 

Połóż kres złu, które przejawia się w aktach terroru i prześladowania. Daj siłę wierzącym w Ciebie by nie ulegali rezygnacji w obliczu przemocy. Dlatego prosimy o sprawiedliwość i pokój dla Mozambiku. A czynimy to w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Amen.

Mozambik jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Zamieszkuje go ponad 25 milionów ludzi. W wyniku panującej w tym kraju HIV-AIDS przeciętna długość życia to ok. 42 lata. Liczba dorosłych zarażonych wirusem to 1,9 miliona (17,2% społeczeństwa w wieku 15-49 lat), a ponad 300 tysięcy choruje na AIDS.

W ostatnim czasie notowane jest podwyższone ryzyko ataków terrorystycznych ze strony islamskich ekstremistów oraz grup przestępczych i zbrojnej opozycji. Położenie geograficzne sprawia, że kraj nawiedzają regularnie tropikalne cyklony. W 2019 r. w wyniku uderzenia cyklonu Idai zniszczeniu uległy drogi, mosty, infrastruktura przesyłowa energii elektrycznej oraz komunikacja telefoniczna. Mozambik jest państwem wielowyznaniowym: chrześcijanie stanowią 30% ludności, 50% animiści i wyznania lokalne, a muzułmanie 20%.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Mozambiku liczy 12,6 tysiąca wiernych. Jest to niewielka wspólnota, żywo angażująca się w liczne projekty diakonijne i pomocowe, jak walka z głodem, pomoc ubogim i sierotom, profilaktyka AIDS i ochrona zdrowia, a także projekty edukacyjne kierowane nie tylko do dzieci, ale także do osób dorosłych.

zdj. LWF/Salvador Hilário Chame

13 listopada – modlitwa o Madagaskar

SONY DSC

Panie Boże Ty w swoim Synu pokazałeś nam jak należy się modlić. Przez Twoją obecność i miłość, nie możemy powiedzieć, że nic nas nie łączy. Łączysz nas Ty, Twoje obietnice, dana nam nadzieja i przyszłość, którą przygotowałeś dla ludzi w swoim Królestwie.

Dzisiaj chcemy prosić Ciebie o Chrześcijan w Republice Madagaskaru, ale także o tych, którzy Ciebie w tym kraju nie przyjęli, a przez głoszenie Twojego Słowa mają szansę uwierzyć. Prosimy o ludzi kraju, który wielu z nas kojarzy z ciepłem, plażami, tym co tu na ziemi nazywamy rajskimi stronami świata. Który wielu odwiedza, żeby cieszyć się odpoczynkiem i ofertą różnych kurortów.

My jednak wiemy, jak bardzo ten kraj potrzebuje Ciebie i Twojego działania. Jak potrzebuje, żebyś poruszał serca ludzi, którzy swoimi decyzjami, mogliby zmienić sytuację tak wielu żyjących tam biednych, cierpiących wskutek głodu, niezwykle trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej.

80% tamtejszych mieszkańców codziennie kładzie się spać z troską czy jutro będą mogli ucieszyć się najprostszym posiłkiem. Wielu dotkniętych jest chorobami i nie może liczyć na taką pomoc jak my. Wielu w czasie pandemii, pożegnało swoich bliskich. Ci których budzisz do kolejnych dni, stale zagrożeni są różnego rodzaju epidemiami, z powodu niedoboru pożywienia, leków, środków higieny. Ty wiesz, jak mało jest tam miejsc w szpitalach, jak bieda i troska o utrzymanie rodziny, są powodem różnego rodzaju złych zachowań, przestępczości.

Prosimy o Madagaskar, o tamtejszy Kościół Luterański, o jego życie i działanie. O wszystkich, którzy jako duchowni i wierni, wciąż wierzą i są zmotywowani, żeby głosić Ewangelię, ale też swoim życiem dawać przykład co znaczyć żyć dla Ciebie i według Twojego Słowa. Prosimy o mądry rząd dla tego kraju, o tych którzy jako międzynarodowa wspólnota, mogą wspierać jego rozwój i przyczyniać się do polepszenia jakości życia tamtejszych mieszkańców.

Chroń przyrodę tego kraju i nie pozwól utracić jej bogactwa przez pychę i zachłanność ludzi.

Niech Twoja łaska, dobroć i miłość prowadzą tamtejszych ludzi, aby poznając Twoje błogosławieństwo, mogli żyć w pokoju i wzajemnie siebie wspierać.

A za to że jesteś i ostatecznie wszystkich nas doprowadzisz do siebie, do radości Życia Wiecznego, gdzie na zawsze to co rodziło naszą troskę, smutek i łzy, zamienisz w radość i pokój, bądź uwielbiony po Wieki Wieczne. AMEN

Madagaskar, wyspę-państwo zamieszkuje 10 grup etnicznych liczących razem przeszło 26,5 miliona mieszkańców. 54% z nich wyznaje chrześcijaństwo, zaś aż 30% to protestanci – głównie kalwiniści i luteranie. Malgaski Kościół Luterański powstał w 1950 r. i liczy dziś 4 miliony członków w tym ponad 1700 duchownych (także kobiet) i teologów pracujących w przeszło 7000 parafii i stacji kaznodziejskich. Luteranizm na wyspie pojawił się za sprawą misjonarzy z Norwegii, którzy przybyli tam pod koniec lat 60. XIX w. Mimo licznej społeczności wiernych, zorganizowanej struktury, własnych uczelni teologicznych i radia, Kościół malgaski mocno odczuwa skutki trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej kraju. Ponad 80% ludzi żyje tam w ubóstwie. Niewydolny jest system opieki zdrowotnej. Na milion mieszkańców przypada w szpitalach 5 łóżek do intensywnej terapii pacjentów, co wydatnie przełożyło się na liczbę zgonów podczas epidemii COVID-19. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z bp. Denisem Rakotozafy, zwierzchnikiem Malgaskiego Kościoła Luterańskiego.

zdjęcie: FB / Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) w Polsce

6 listopada – modlitwa o Liberię

Łaskawy i dobry Ojcze,
Dziękujemy Tobie za wielką różnorodność Twoich dzieci, za to, że pomimo szeregu różnic, odrębnych doświadczeń i przeżyć, wszyscy możemy nazywać się Twoimi dziećmi. W świadomości tej prawdy prosimy Cię o błogosławieństwo dla Liberyjczyków, których kraj przeżywa szereg wewnętrznych problemów: niepojednaną wieloetniczność, korupcję, przemoc, doświadczenia wojen domowych, ubóstwa, chaosu, epidemii różnych chorób.

Powierzamy Tobie w szczególności chrześcijańskie siostry i braci i pamiętamy też o liberyjskich luteranach. Pozwól Ojcze skutecznie działać temu siostrzanemu Kościołowi w założonych przez Niego celach. Wspieraj głoszenie Ewangelii Zbawienia o Twoim Synu i Bożym królestwie.

Wspomagaj we wszelkich działaniach mających na celu podnoszenie poziomu oświaty. Dobrze wyedukowane społeczeństwo może sprawnie i efektywnie funkcjonować i stawać się błogosławieństwem dla innych.

Prosimy też, byś dopomagał naszym luterańskim siostrom i braciom z Liberii leczyć to, co złamane i poranione – zarówno w kontekście medycznym, jak i w obszarze niesienia misji pojednania między zwaśnionymi stronami.

Prosimy Ojcze, błogosław i wzmacniaj. W Tobie jest nadzieja. Przez Jezusa Chrystusa – Dawcę nadziei. Amen.

Liberię zamieszkuje 4,5 miliona ludzi, z tego 83% to chrześcijanie. Większość z nich – 76% to protestanci. Kraj jest niebezpieczny: wysoka przestępczość (napady rabunkowe), wymuszenia nieuzasadnionych opłat przez służby mundurowe, kryzys wymiaru sprawiedliwości. Epidemie cholery, tyfusu, żółtaczki, AIDS. Luterański Kościół w Liberii liczy sobie 112 tysięcy członków. Kościół powstał w 1860 r. jako owoc działań amerykańskich misjonarzy. Współcześnie definiuje swoje posłannictwo jako trzy filary: zwiastowanie Ewangelii, edukację, leczenie. Kościół ordynuje kobiety. Głównym wyzwaniem jest osiągnięcie pełnej samowystarczalności gospodarczej. Niestety ciągle musi on korzystać z pomocy świadczonej przez zaprzyjaźnione Kościoły spoza kraju. Istotnym elementem i wyzwaniem jest uleczenie traumy wojny domowej, która przez dziesięciolecia podzieliła mieszkańców kraju. Kościół angażuje się w bezpośrednie wsparcie osób poszkodowanych, w tym w pomoc dla uchodźców. Analogicznie żywo współpracuje w profilaktyce zdrowotnej zwłaszcza profilaktyce AIDS.

zdjęcie: strona internetowa Luterańskiego Kościoła w Liberii

30 października – modlitwa o Kenię

Dobry i Wszechmogący Ojcze!

Dziękujemy Ci za przywilej modlitwy o cały Kościół na ziemi. Dziękujemy, że obiecałeś błogosławić i być życzliwy ludziom, którzy są Ci wierni i darzą Cię czcią, bez względu na naród, z którego pochodzą. Dziś, jako Twoje dzieci, w szczególny sposób przynosimy Ci w modlitwie Kościoły luterańskie w Kenii.

Dziękujemy Ci za to, że powołałeś swoich świadków i apostołów w kraju, który boryka się z tak różnymi problemami. Dziękujemy Ci za służbę kenijskich Kościołów. Dziękujemy za ich zapał, zaangażowanie i serca wypełnione miłością do drugiego człowieka.

Prosimy Cię, byś wspierał wiernych w Kenii w ich codziennych wyzwaniach. Spraw, aby Twoje Słowo przemieniało i przynosiło nadzieję wszystkim, którzy jej potrzebują. Działaj, dokonuj cudów, uzdrawiaj i prowadź. Wspieraj osoby kierujące Kościołami i sprawiaj, by słyszały Twój głos i rozumiały Twoją wolę. Niech Twoja chwała uwidacznia się każdego dnia w życiu wszystkich wierzących w Kenii.

W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego, amen.

Kraj jest popularnym miejscem turystycznym. Liczy 47 milionów mieszkańców, z tego 85% to chrześcijanie, a ponad połowa protestanci. Kraj boryka się z epidemią AIDS oraz COVID-19. W Kenii funkcjonują dwa Kościoły luterańskie: Ewangelicko-Luterański Kościół w Kenii liczy 100 tysięcy wiernych w 6 diecezjach i 520 parafiach. Powstał w 1963 r. jako kontynuacja holenderskiej misji reformowanej i szwedzkiej misji luterańskiej. Kościół ma strukturę episkopalną: zarządzany jest przez arcybiskupa i pięciu biskupów diecezjalnych. Służy w nim 121 duchownych i 200 ewangelistów. Prowadzi edukację teologiczną w Neema Lutheran College. Kenijski Kościół Ewangelicko-Luterański liczy 21 tysięcy wiernych i 141 parafii w 4 diecezjach. Jako niezależny Kościół w Kenii  funkcjonuje od 20 lutego 1992 r. Jednak luterańska działalność misyjna we wschodniej Kenii sięga 1948 roku. Od 1968 r. synod kenijski działał w ramach Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Tanzanii (ELCT-Kenya Synod). Kościół tworzy energiczną wspólnotę, która poświęca się diakonii, edukacji (prowadzi przedszkola i szkoły oraz projekty edukacyjne dla kobiet), organizuje warsztaty uświadamiające problemy zmian klimatycznych, przemocy względem kobiet i zapobieganiu malarii i HIV/AIDS.

23 października – modlitwa o Ghanę

Niebiański Ojcze, Ty jesteś Miłością, dawcą wszelkiego dobra. Ciebie chcemy wielbić Stwórco ludzi i wszystkiego piękna, które nas otacza.

Dziękujemy, że dobra nowina o zbawieniu, które mamy w Jezusie Chrystusie obiega cały świat. Ty bowiem chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania Prawdy.

Tobie powierzamy wszystkich chrześcijan w Ghanie a w szczególności maleńką społeczność luterańskiego Kościoła. Dodaj im siły i odwagi, aby byli solą dla swojej ziemi oraz światłością, i świadectwem dla tych, którzy jeszcze chodzą w ciemności. Otwieraj przed nimi zamknięte drzwi, otwieraj skamieniałe serca, aby mogły poznać Ciebie. Wspieraj swoją mocą prześladowanych i otaczaj opieką chorych i cierpiących.

Prosimy, niechaj Twój Kościół w Ghanie będzie jak ziarnko, które rzucone w ziemię wyrasta, wydaje trwały owoc, a w jego cieniu mogą skryć się wszyscy. Ucz nas, jak być wspólnotą, siostrami i braćmi w Chrystusie, wspierającą się modlitwą oraz wyciągniętą pomocną dłonią.

Ciebie prosimy miłosierny Ojcze, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen.

Kraj liczy 31 milionów mieszkańców, z tego ponad 70% to chrześcijanie, a połowa protestanci. Sytuacja w kraju jest stabilna, choć służby mundurowe często wymuszają nieuprawnione opłaty. Opieka lekarska na niskim poziomie, znaczne zagrożenie epidemiczne: malaria, cholera, tyfus, żółta febra, zapalenie opon mózgowych, żółtaczka i AIDS. Ewangelicko-Luterański Kościół Ghany to niewielka wspólnota licząca niecałe 23 tysiące wiernych. Kościół istnieje od 60 lat. Na 119 państwowych dystryktów, Kościół obecny jest w 10. Wielu duchownych wędruje razem z żonami i dziećmi, by podtrzymywać wiarę i zakładać nowe parafie. Liczne stacje misyjne popadły w ruinę, lub zostały zawłaszczone przez lokalne plemiona. Celem i wieloletnim planem jest odbudowa dawnych stacji i założenie parafii w kolejnych 10 dystryktach Ghany. Pracę ewangelizacyjną utrudnia eskalacja radykalizmu islamskiego na północy kraju. Kościół potrzebuje nowych i energicznych misjonarzy na miarę potrzeb i wyzwań jakie stawia Afryce XXI w.

16 października – modlitwa o Etiopię

Łaskawy Boże, przychodzimy dziś do Ciebie prosząc o błogosławieństwo dla Luteran żyjących w Etiopii.
Dziękujemy za ten młody, ale liczny i prężnie rozwijający się Kościół, za to że dane mu było przetrwać niełatwy czas prześladowań, wierzymy że w trudnościach obdarzałeś jego wiernych cierpliwością i wytrwałością a jego przywódców mądrością i rozsądkiem.

Dziś, w tym nadal niespokojnym świecie obdarz ich pokojem i spraw aby byli zawsze pewni Twej obecności i opieki.

Pobłogosław wszystkich, którzy służą i codziennie dbają o całego człowieka, o ciało i duszę. Błogosław kaznodziejów i misjonarzy, ale też tych którzy w ramach tego Kościoła działają jako lekarze i pielęgniarki, nauczyciele i pracownicy socjalni.

Wdzięczni Tobie jesteśmy za wszystko, co ten Kościół wniósł i nadal wnosi w rozwój Etiopii, służąc nie tylko swoim wiernym, ale wszystkim którzy znajdują w nim zrozumienie dla swych potrzeb.

Spraw, aby mógł nadal się rozwijać i rosnąć, i aby zawsze był miejscem spotkania i zamieszkania z Tobą.
Wysłuchaj nas i pobłogosław naszych braci i siostry w Etiopii.

Etiopia liczy przeszło 108 milionów mieszkańców, z tego 62% to chrześcijanie, protestanci – 19%. Zdecydowana większość to członkowie prechalcedońskiego Kościoła w Etiopii. Etiopski Kościół Ewangelicki Mekane Yesus (Miejsce Jezusa) liczy przeszło 10 milionów wiernych. Jest to wspólnota o strukturze synodalnej, z silnym rysem pietystycznym i pewnymi wpływami zielonoświątkowymi. Kościół liczy 8 tysięcy parafii i 4 tysiące stacji kaznodziejskich, gdzie służy 3 tysiące duchownych. Posiada także własną uczelnię (seminarium) w Addis Abebie, która kształci 150 studentów, oprócz tego posiada liczne szkoły biblijne rozsiane po całym kraju. W 2021 r. na skutek nagłej powodzi kampus seminarium został zniszczony, a następnie dzięki wsparciu m.in. Światowej Federacji Luterańskiej został odbudowany.

9 października – modlitwa o Erytreę

Kochany Panie i Boże nasz! Ty jesteś Bogiem relacji i miłości. Zapraszasz nas do tego byśmy przychodzili do Ciebie w swojej codzienności, z tym co nas cieszy, za co chcemy dziękować, ale również z tym co smuci. Modlimy się o siebie, swoich bliskich ale i tych, których nieraz nie znamy, o tych z którymi łączy nas wiara w Ciebie.

Prosimy Cię dziś o chrześcijan Erytrei, o ich wytrwałość, doświadczenie Ciebie jako troskliwego i kochającego Boga. Bądź żywym Bogiem w tym niepewnym czasie konfliktów, wojen, wielu trudnych doświadczeń. Proszę Cię o otwarte ręce do niesienia pomocy tam w Erytrei, ale i w każdym zakątku, kraju świata. O to byśmy trwali we wspólnej modlitwie napełnieni Twoją wiarą i miłością, abyśmy okazywali serce drugiemu człowiekowi i nie przechodzili obojętnie obok tego, który nas potrzebuje.

Dodawaj siły, nadziei i swojej miłości przez Tego, który jest naszym Zbawicielem Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego. Amen

Erytreę zamieszkuje prawie 6 milionów ludzi. Na pograniczu z Sudanem operują zbrojne bojówki, dochodzi do licznych zbrojnych incydentów. Połowa mieszkańców to chrześcijanie, należący do prechalcedońskiego Kościoła ortodoksyjnego. Kościół Ewangelicko-Luterański Erytrei jest wspólnotą mniejszościową liczącą 11 tysięcy wiernych. Jest to młody Kościół mający niespełna 150 lat, założony przez szwedzkich misjonarzy. Ze względu na ograniczenia techniczne: brak prądu i Internetu niewiele o tej wspólnocie wiadomo.

2 października 2022 – modlitwa o Demokratyczną Republikę Konga

Wszechmocny Boże! 

Stajemy dzisiaj przed Twoim obliczem razem z wszystkimi członkami luterańskich parafii w Demokratycznej Republice Konga i dziękujmy za możliwość głoszenia Twojej Ewangelii w tym pięknym kraju.

Wiemy, że życie w Demokratycznej Republice Konga nie jest łatwe. Wielu ludzi, w szczególności dzieci, cierpi z powodu niedożywienia. Głód to jedna z najokrutniejszych plag tego świata, dlatego prosimy Cię dobry Boże o wszystkich mieszkańców tego kraju, abyś dbał o nich tak jak zadbałeś o Eliasza w Sarepcie.

Prosimy cię o błogosławieństwo dostępu do edukacji dla tych, którzy nie potrafią pisać i czytać, aby mogli sami sięgać do Twojego Słowa i czerpać z Niego siłę do życia i walki z przeciwnościami losu.

Panie, który jesteś Miłością prosimy Cię o powstrzymanie w tym kraju fali przemocy także na płaszczyźnie religijnej. Niech Twój dobry Duch czuwa nad wszystkimi naszymi siostrami i braćmi luteranami, ale także chrześcijanami innych wyznań w całej Demokratycznej Republice Konga. Amen.

Demokratyczną Republikę Konga zamieszkuje 19 grup etnicznych i językowych. Od 50 lat państwo pogrążone jest w chaosie i przemocy. Nie działa transport i telekomunikacja, szerzy się bandytyzm, rabunki, porwania, zamieszki i zbrojne starcia. Mieszkańcy żyją w ubóstwie pozbawieni specjalistycznej opieki medycznej. Występują epidemie: malarii, duru brzusznego, okresowo epidemie eboli, cholery i dżumy. Ponad 90% ludności Kongo to chrześcijanie, w tym 23% protestanci. We wschodniej części kraju działa zbrojny, islamski Sojusz Sił Demokratycznych. Ofiarą ekstremistów padają chrześcijanie, zwłaszcza konwertyci z islamu. Równie surowo traktowani są konwertyci międzywyznaniowi zwłaszcza osoby przechodzące na ewangelicyzm. Przemoc pozostaje bezkarna, a ludzie są wobec niej bezbronni. Według ŚFL Ewangelicki Kościół Luterański w Kongo liczy 113 tysięcy wiernych.

25 września 2022 – modlitwa o Republikę Środkowoafrykańską

Łaskawy Boże, miłosierny nasz Ojcze. Na całym świecie powołujesz wierzących, by szli i głosili Ewangelię. Prosimy Ciebie dziś szczególnie o naszych braci i siostry w wierze, którzy mieszkają w Republice Środkowoafrykańskiej. Każdego dnia Panie, wzmacniaj ich wiarę, wzbudzaj ich nadzieje związane z Tobą. Otaczaj ich swoją miłością i błogosławieństwem, by zawsze mogli żyć bezpiecznie.

Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, pobudzaj nas, by nasze świadectwo wiary i pomocy, dawało naszym siostrom i braciom poczucie wspólnoty, wzajemnej troski oraz odpowiedzialności za domowników naszej wiary. Niech zbawienie, którego dzięki Twojej łasce dostępujemy, motywuje nas do wzajemnych uczynków miłości.

W kraju mieszka ok. 5 mln. ludzi. Od ponad pół wieku jest on rozdarty wewnętrznie przez zamachy stanu i wojnę domową. Jedynym gwarantem i strażnikiem wewnętrznego bezpieczeństwa są wojska międzynarodowe. Mimo to całe terytorium kraju jest nękane przez grupy rebeliantów, dochodzi do porwań, rabunków i starć zbrojnych. Administracja nie kontroluje państwa, które nie tylko nie ma dróg lądowych i kolei żelaznych, ale także nie zapewnia dostępu do edukacji i służby zdrowia. Ponad 10% dorosłych mieszkańców kraju jest nosicielami wirusa HIV. 89% mieszkańców to chrześcijanie, z tego 61% stanowią protestanci. Ewangelicki Kościół Luterański Republiki Środkowoafrykańskiej liczy 120 tys. wiernych skupionych w 544 parafiach, gdzie pracuje 74 duchownych i 544 katechetów. Mimo powszechnego niedostatku Kościół aktywnie wspiera uchodźców wewnętrznych, którzy szukają schronienia przed wszechogarniającą przemocą. Wykazuje inicjatywę edukacyjną – prowadzi szkoły dla dzieci, w tym specjalną szkołę dla muzułmańskich dziewczynek. Podejmuje działalność mająca na celu ochronę źródeł wody oraz wspólną uprawę manioku i mango. Pilotuje również program zakładania pasiek i produkcji miodu. W miejscowości Baboua mieści się szkoła teologiczna, kształci ona przyszłe kadry kościelne: duchownych oraz katechetów, którzy są jednocześnie nauczycielami szkolnymi, agronomami i propagatorami postępu. Głównym zadaniem Kościoła dziś jest pomoc potrzebującym i przezwyciężenie traumy przemocy.

18 września 2022 – Modlitwa o Kamerun

Kochany nasz Ojcze, Panie nieba i ziemi przychodzimy do Ciebie jako dzieci Twoje. Dziękując ci za dar pokoju, miłości i nadziei. Za dar otwartych serc na gwiazdę jedności na czerwonym tle. Niech ta jedność otwiera nas na drugiego człowieka, jego rasę, jego plemię i jego religię. Niech jednoczy nas w tolerancji i poszukiwaniu znaków Stwórcy wśród nas i dla nas.

Prośmy Ciebie, abyś w naszym życiu oświecał nam drogę swoją światłością, jak gwiazda betlejemska mędrcom ze wschodu w drodze do Chrystusa. Tego, który przeszedł na świat, by dać nam zbawienie. By ubogacić nas swoją miłością i darem Królestwa Niebieskiego. Ucz nas Ojcze iść drogą Chrystusa, byśmy potrafili znosić ból i cierpienie, umieli kochać i wybaczać.

Niech kolor czerwieni, symbol jedności na fladze braci i sióstr z Kamerunu, będzie symbolem Ducha Świętego, który był, który jest i który będzie. Niech Jego dary zaowocują w naszym życiu. Wzajemna cierpliwość, miłość i pokój niech budują nasze Kościoły i społeczności, a nadzieja niech umacnia wiarę.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen

Kraj liczący bez mała 25 mln mieszkańców, niegdyś bezpieczny stacza się w kierunku wojny domowej (separatyzm – 16 grup etnicznych) i wewnętrznego chaosu (atrofia administracji państwa, korupcja, niewydolność wymiaru sprawiedliwości). Kamerunem wstrząsają akty terrorystyczne. Tereny pogranicza nigeryjskiego infiltrują bojówki ekstremistów islamskich z Boko-Haram, przeciw którym państwo prowadzi operacje militarne, zaś na terenach granicznych z Republiką Środkowoafrykańską swobodnie grasują bandy rabusiów i porywaczy. Kamerun pozostaje w konflikcie granicznym z Gwineą Równikową. U wybrzeży państwa, na półwyspie Bakassi szerzy się piractwo. Notuje się bardzo duży odsetek przestępczości, zwłaszcza rabunków w dużych miastach i w środkach komunikacji zbiorowej. Chrześcijanie stanowią 61 % ogółu mieszkańców, z tego 23% to protestanci. W Kamerunie działają dwa Kościoły luterańskie: – Braterski Kościół Luterański Kamerunu – nieliczna, zaledwie 157-tysięczna wspólnota założona przez luterańskich misjonarzy z Ameryki Północnej; – Kościół Ewangelicko-Luterański w Kamerunie – zrzeszający 350 tys. wiernych. Protoplastami tej wspólnoty była misja amerykańska, która zaczęła działać w 1923 r. oraz misja norweska, która podjęła pracę misyjną w 1925 r. W 1960 r. doszło do połączenia obu Kościołów. W Kościele pracuje 190 duchownych i 77 ewangelistów. Kościół prowadzi również własny szpital w Ngaoundéré.

11 września 2022 – Modlitwa o Botswanę


Łaskawy i dobry Boże!

Przed Twe oblicze święte wznosimy modły za Kościół w Botswanie, a tak szczególnie prosimy cię za braćmi naszymi – tamtejszymi luteranami. Prosimy daj im siłę by byli w kraju, przeżywającym tak wiele trudności, światłością dla wszystkich zagubionych. Niech mają siłę nauczać przestępców Twoich dróg. Niech mają siłę uczyć społeczeństwo swego kraju moralnego życia. Życia w poszanowaniu dla Twoich przykazań. Niech będą solą swojej ziemi. Zmieniają pracą i wiarą swoją ojczyznę.

Błogosław, Panie całą Botswanę. Obdarzaj pokojem i dobrobytem. Rządzących krajem natchnij swą mądrością. Spraw by materialne błogosławieństwo płynące z eksploatacji bogactw botswańskiej ziemi było udziałem wszystkich mieszkańców kraju. By korzyści z tego płynące stały się źródłem zmian społecznych dzięki rozwojowi edukacji i medycyny.

Szczególnie prosimy: miej w opiece wszystkich chorych w tym kraju. Niech Twoja uzdrawiająca dłoń dotyka ludzi codziennie. Daj mądrość lekarzom zmagającym się każdego dnia z chorobami będącymi plagami tego ludu. Amen.

Kraj rozległy, choć słabo zaludniony. Liczący zaledwie 2,2 mln mieszkańców. Państwo boryka się z epidemią AIDS, statystycznie co trzeci mieszkaniec jest nosicielem wirusa HIV. Powszechnie występującą chorobą pasożytniczą jest bilharcjoza. W większych miastach notuje się wysoką liczbę kradzieży, włamań i kradzieży samochodów. Liczebność chrześcijan w kraju oscyluje między 65-72%. Luteranie to 1,6 % wszystkich mieszkańców. Ewangelicki Kościół Luterański w Botswanie wyodrębnił się w 1979 r. z Kościoła południowoafrykańskiego. Dziś liczy 22 tysiące wiernych.

4 września 2022 – modlitwa o Angolę

Boże bez granic, Ty w swojej wielkiej miłości łączysz wszystkich ludzi na całym świecie – wyznajemy to i uwielbiamy Cię za to!

Dziś powierzamy Ci w modlitwie nasze Siostry i naszych Braci w Angoli, którzy niosą piętno poranienia i ubóstwa. Ty jeden, Panie, wiesz jak głębokie są ich rany i jak wielki jest ból, z którym żyją na co dzień, nadal borykając się ze skutkami minionej wojny.

Ześlij im Boże pocieszenie i ukojenie, uzdrów ich zranienia oraz przemieniaj serca tych, którzy nadal pałają nienawiścią do bliźniego.
Panie, Boże, rozbudzaj we wszystkich sercach ufność i wiarę w to, że Ty przyjmujesz każdego bezwarunkowo, że Twoja łaska jest darmowa. Niech ta wiara daje siłę do życia w nadziei i miłości – by cały świat mógł zaznać przebudzenia i przemiany.

Pamiętaj, Boże, też o codziennych potrzebach społeczeństwa Angoli, mierzących się z wielkim ubóstwem. Zaopatruj ich obficie w chleb powszedni – we wszystko to, co jest niezbędne nie tylko do przetrwania, ale i do godnego życia.
Modlimy się, Ojcze, we wierze, że Ty nas słyszysz i wysłuchujesz. Amen.

Angola to była kolonia portugalska, w trakcie zimnej wojny – kraj rozdarty trzydziestoletnią wojną, która zakończyła się w 2002 r. Wynikiem długotrwałego konfliktu jest podział i rozdarcie społeczne, strukturalne ubóstwo, które generuje bardzo wysoki poziom pospolitej przestępczości. Materialną pozostałością czasów wojny są pola minowe rozsiane po całym kraju. Niespodziewane eksplozje zabijają lub trwale kaleczą licznych mieszkańców zarówno dorosłych jak i dzieci. Kraj boryka się z licznymi epidemiami chorób zakaźnych: HIV, żółtaczka, śpiączka, polio, trąd, gruźlica i COVID-19. W hrabstwie Kabinda na północy kraju działają uzbrojone grupy separatystów. W kraju mieszka bez mała 33 mln mieszkańców, 79% to chrześcijanie, 38% protestanci. Ewangelicki Kościół Luterański Angoli liczy blisko 59 tys. wiernych w 57 parafiach na terenie całego kraju. Luteranizm jest więc wyznaniem liczebnie niszowym na tle religijnej różnorodności. W Kościele pracuje 58 pastorów, 11 ewangelistów i 39 diakonów – obojga płci.

źródło: www.luteranie.pl

Najnowsze wpisy

  • Centralne ekumeniczne nabożeństwo diecezjalne w Brennej

    24 stycznia 2023 roku w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się centralne ekumeniczne nabożeństwo diecezjalne w ewangelickim kościele Apostoła Bartłomieja w Brennej.

    Czytaj więcej
  • Spotkanie Liderów Młodzieżowych

    Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży i Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży Diecezji Cieszyńskiej serdecznie zapraszają na Spotkanie Liderów Młodzieżowych. Spotkanie jest dla wszystkich angażujących się w parafiach w pracę z młodzieżą – duchownych i liderów młodzieżowych. Termin: 11.02.2023., godz. 09.00-18.00 Miejsce: Cieszyn, parafia ewangelicka  Zgłoszenia:Do 6.02.2023 poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdziesz go >TUKoszt uczestnictwa: 10 zł. Szczegółowe informacje zostaną przesłane […]

    Czytaj więcej