Cykl modlitw o Kościoły członkowskie ŚFL

Prezentujemy zestawienie niedzielnych modlitw o Kościoły Luterańskie, które odbywają się od 4 września 2022 roku w ramach przygotowań do XIII. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie.

Trwają przygotowania do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie we wrześniu 2023 r. w Krakowie. Jako Kościół goszczący angażujemy się na różne sposoby w jego organizację. Pragniemy też informować parafian o przebiegu przygotowań i angażować parafie w aktywności związane ze Zgromadzeniem. Jedną z takich propozycji jest cykl modlitewny o Kościoły członkowskie ŚFL. Federacja zrzesza 149 Kościołów w 99 krajach na siedmiu kontynentach. Często nie wiemy wiele o luteranach w odległych częściach świata. Cykl modlitw pozwoli dowiedzieć się o tym jak żyją luteranie w różnych krajach i umożliwi łączność w modlitwie z Kościołami członkowskim, które zostaną powiadomione, że modlimy się o nie w parafiach w Polsce. Zachęcamy, aby w modlitwach uczestniczyli członkowie rad parafialnych oraz chętni parafianie w różnym wieku.

2 października 2022 – modlitwa o Demokratyczną Republikę Konga

Wszechmocny Boże! 

Stajemy dzisiaj przed Twoim obliczem razem z wszystkimi członkami luterańskich parafii w Demokratycznej Republice Konga i dziękujmy za możliwość głoszenia Twojej Ewangelii w tym pięknym kraju.

Wiemy, że życie w Demokratycznej Republice Konga nie jest łatwe. Wielu ludzi, w szczególności dzieci, cierpi z powodu niedożywienia. Głód to jedna z najokrutniejszych plag tego świata, dlatego prosimy Cię dobry Boże o wszystkich mieszkańców tego kraju, abyś dbał o nich tak jak zadbałeś o Eliasza w Sarepcie.

Prosimy cię o błogosławieństwo dostępu do edukacji dla tych, którzy nie potrafią pisać i czytać, aby mogli sami sięgać do Twojego Słowa i czerpać z Niego siłę do życia i walki z przeciwnościami losu.

Panie, który jesteś Miłością prosimy Cię o powstrzymanie w tym kraju fali przemocy także na płaszczyźnie religijnej. Niech Twój dobry Duch czuwa nad wszystkimi naszymi siostrami i braćmi luteranami, ale także chrześcijanami innych wyznań w całej Demokratycznej Republice Konga. Amen.

Demokratyczną Republikę Konga zamieszkuje 19 grup etnicznych i językowych. Od 50 lat państwo pogrążone jest w chaosie i przemocy. Nie działa transport i telekomunikacja, szerzy się bandytyzm, rabunki, porwania, zamieszki i zbrojne starcia. Mieszkańcy żyją w ubóstwie pozbawieni specjalistycznej opieki medycznej. Występują epidemie: malarii, duru brzusznego, okresowo epidemie eboli, cholery i dżumy. Ponad 90% ludności Kongo to chrześcijanie, w tym 23% protestanci. We wschodniej części kraju działa zbrojny, islamski Sojusz Sił Demokratycznych. Ofiarą ekstremistów padają chrześcijanie, zwłaszcza konwertyci z islamu. Równie surowo traktowani są konwertyci międzywyznaniowi zwłaszcza osoby przechodzące na ewangelicyzm. Przemoc pozostaje bezkarna, a ludzie są wobec niej bezbronni. Według ŚFL Ewangelicki Kościół Luterański w Kongo liczy 113 tysięcy wiernych.

25 września 2022 – modlitwa o Republikę Środkowoafrykańską

Łaskawy Boże, miłosierny nasz Ojcze. Na całym świecie powołujesz wierzących, by szli i głosili Ewangelię. Prosimy Ciebie dziś szczególnie o naszych braci i siostry w wierze, którzy mieszkają w Republice Środkowoafrykańskiej. Każdego dnia Panie, wzmacniaj ich wiarę, wzbudzaj ich nadzieje związane z Tobą. Otaczaj ich swoją miłością i błogosławieństwem, by zawsze mogli żyć bezpiecznie.

Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, pobudzaj nas, by nasze świadectwo wiary i pomocy, dawało naszym siostrom i braciom poczucie wspólnoty, wzajemnej troski oraz odpowiedzialności za domowników naszej wiary. Niech zbawienie, którego dzięki Twojej łasce dostępujemy, motywuje nas do wzajemnych uczynków miłości.

W kraju mieszka ok. 5 mln. ludzi. Od ponad pół wieku jest on rozdarty wewnętrznie przez zamachy stanu i wojnę domową. Jedynym gwarantem i strażnikiem wewnętrznego bezpieczeństwa są wojska międzynarodowe. Mimo to całe terytorium kraju jest nękane przez grupy rebeliantów, dochodzi do porwań, rabunków i starć zbrojnych. Administracja nie kontroluje państwa, które nie tylko nie ma dróg lądowych i kolei żelaznych, ale także nie zapewnia dostępu do edukacji i służby zdrowia. Ponad 10% dorosłych mieszkańców kraju jest nosicielami wirusa HIV. 89% mieszkańców to chrześcijanie, z tego 61% stanowią protestanci. Ewangelicki Kościół Luterański Republiki Środkowoafrykańskiej liczy 120 tys. wiernych skupionych w 544 parafiach, gdzie pracuje 74 duchownych i 544 katechetów. Mimo powszechnego niedostatku Kościół aktywnie wspiera uchodźców wewnętrznych, którzy szukają schronienia przed wszechogarniającą przemocą. Wykazuje inicjatywę edukacyjną – prowadzi szkoły dla dzieci, w tym specjalną szkołę dla muzułmańskich dziewczynek. Podejmuje działalność mająca na celu ochronę źródeł wody oraz wspólną uprawę manioku i mango. Pilotuje również program zakładania pasiek i produkcji miodu. W miejscowości Baboua mieści się szkoła teologiczna, kształci ona przyszłe kadry kościelne: duchownych oraz katechetów, którzy są jednocześnie nauczycielami szkolnymi, agronomami i propagatorami postępu. Głównym zadaniem Kościoła dziś jest pomoc potrzebującym i przezwyciężenie traumy przemocy.

18 września 2022 – Modlitwa o Kamerun

Kochany nasz Ojcze, Panie nieba i ziemi przychodzimy do Ciebie jako dzieci Twoje. Dziękując ci za dar pokoju, miłości i nadziei. Za dar otwartych serc na gwiazdę jedności na czerwonym tle. Niech ta jedność otwiera nas na drugiego człowieka, jego rasę, jego plemię i jego religię. Niech jednoczy nas w tolerancji i poszukiwaniu znaków Stwórcy wśród nas i dla nas.

Prośmy Ciebie, abyś w naszym życiu oświecał nam drogę swoją światłością, jak gwiazda betlejemska mędrcom ze wschodu w drodze do Chrystusa. Tego, który przeszedł na świat, by dać nam zbawienie. By ubogacić nas swoją miłością i darem Królestwa Niebieskiego. Ucz nas Ojcze iść drogą Chrystusa, byśmy potrafili znosić ból i cierpienie, umieli kochać i wybaczać.

Niech kolor czerwieni, symbol jedności na fladze braci i sióstr z Kamerunu, będzie symbolem Ducha Świętego, który był, który jest i który będzie. Niech Jego dary zaowocują w naszym życiu. Wzajemna cierpliwość, miłość i pokój niech budują nasze Kościoły i społeczności, a nadzieja niech umacnia wiarę.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen

Kraj liczący bez mała 25 mln mieszkańców, niegdyś bezpieczny stacza się w kierunku wojny domowej (separatyzm – 16 grup etnicznych) i wewnętrznego chaosu (atrofia administracji państwa, korupcja, niewydolność wymiaru sprawiedliwości). Kamerunem wstrząsają akty terrorystyczne. Tereny pogranicza nigeryjskiego infiltrują bojówki ekstremistów islamskich z Boko-Haram, przeciw którym państwo prowadzi operacje militarne, zaś na terenach granicznych z Republiką Środkowoafrykańską swobodnie grasują bandy rabusiów i porywaczy. Kamerun pozostaje w konflikcie granicznym z Gwineą Równikową. U wybrzeży państwa, na półwyspie Bakassi szerzy się piractwo. Notuje się bardzo duży odsetek przestępczości, zwłaszcza rabunków w dużych miastach i w środkach komunikacji zbiorowej. Chrześcijanie stanowią 61 % ogółu mieszkańców, z tego 23% to protestanci. W Kamerunie działają dwa Kościoły luterańskie: – Braterski Kościół Luterański Kamerunu – nieliczna, zaledwie 157-tysięczna wspólnota założona przez luterańskich misjonarzy z Ameryki Północnej; – Kościół Ewangelicko-Luterański w Kamerunie – zrzeszający 350 tys. wiernych. Protoplastami tej wspólnoty była misja amerykańska, która zaczęła działać w 1923 r. oraz misja norweska, która podjęła pracę misyjną w 1925 r. W 1960 r. doszło do połączenia obu Kościołów. W Kościele pracuje 190 duchownych i 77 ewangelistów. Kościół prowadzi również własny szpital w Ngaoundéré.

11 września 2022 – Modlitwa o Botswanę


Łaskawy i dobry Boże!

Przed Twe oblicze święte wznosimy modły za Kościół w Botswanie, a tak szczególnie prosimy cię za braćmi naszymi – tamtejszymi luteranami. Prosimy daj im siłę by byli w kraju, przeżywającym tak wiele trudności, światłością dla wszystkich zagubionych. Niech mają siłę nauczać przestępców Twoich dróg. Niech mają siłę uczyć społeczeństwo swego kraju moralnego życia. Życia w poszanowaniu dla Twoich przykazań. Niech będą solą swojej ziemi. Zmieniają pracą i wiarą swoją ojczyznę.

Błogosław, Panie całą Botswanę. Obdarzaj pokojem i dobrobytem. Rządzących krajem natchnij swą mądrością. Spraw by materialne błogosławieństwo płynące z eksploatacji bogactw botswańskiej ziemi było udziałem wszystkich mieszkańców kraju. By korzyści z tego płynące stały się źródłem zmian społecznych dzięki rozwojowi edukacji i medycyny.

Szczególnie prosimy: miej w opiece wszystkich chorych w tym kraju. Niech Twoja uzdrawiająca dłoń dotyka ludzi codziennie. Daj mądrość lekarzom zmagającym się każdego dnia z chorobami będącymi plagami tego ludu. Amen.

Kraj rozległy, choć słabo zaludniony. Liczący zaledwie 2,2 mln mieszkańców. Państwo boryka się z epidemią AIDS, statystycznie co trzeci mieszkaniec jest nosicielem wirusa HIV. Powszechnie występującą chorobą pasożytniczą jest bilharcjoza. W większych miastach notuje się wysoką liczbę kradzieży, włamań i kradzieży samochodów. Liczebność chrześcijan w kraju oscyluje między 65-72%. Luteranie to 1,6 % wszystkich mieszkańców. Ewangelicki Kościół Luterański w Botswanie wyodrębnił się w 1979 r. z Kościoła południowoafrykańskiego. Dziś liczy 22 tysiące wiernych.

4 września 2022 – modlitwa o Angolę

Boże bez granic, Ty w swojej wielkiej miłości łączysz wszystkich ludzi na całym świecie – wyznajemy to i uwielbiamy Cię za to!

Dziś powierzamy Ci w modlitwie nasze Siostry i naszych Braci w Angoli, którzy niosą piętno poranienia i ubóstwa. Ty jeden, Panie, wiesz jak głębokie są ich rany i jak wielki jest ból, z którym żyją na co dzień, nadal borykając się ze skutkami minionej wojny.

Ześlij im Boże pocieszenie i ukojenie, uzdrów ich zranienia oraz przemieniaj serca tych, którzy nadal pałają nienawiścią do bliźniego.
Panie, Boże, rozbudzaj we wszystkich sercach ufność i wiarę w to, że Ty przyjmujesz każdego bezwarunkowo, że Twoja łaska jest darmowa. Niech ta wiara daje siłę do życia w nadziei i miłości – by cały świat mógł zaznać przebudzenia i przemiany.

Pamiętaj, Boże, też o codziennych potrzebach społeczeństwa Angoli, mierzących się z wielkim ubóstwem. Zaopatruj ich obficie w chleb powszedni – we wszystko to, co jest niezbędne nie tylko do przetrwania, ale i do godnego życia.
Modlimy się, Ojcze, we wierze, że Ty nas słyszysz i wysłuchujesz. Amen.

Angola to była kolonia portugalska, w trakcie zimnej wojny – kraj rozdarty trzydziestoletnią wojną, która zakończyła się w 2002 r. Wynikiem długotrwałego konfliktu jest podział i rozdarcie społeczne, strukturalne ubóstwo, które generuje bardzo wysoki poziom pospolitej przestępczości. Materialną pozostałością czasów wojny są pola minowe rozsiane po całym kraju. Niespodziewane eksplozje zabijają lub trwale kaleczą licznych mieszkańców zarówno dorosłych jak i dzieci. Kraj boryka się z licznymi epidemiami chorób zakaźnych: HIV, żółtaczka, śpiączka, polio, trąd, gruźlica i COVID-19. W hrabstwie Kabinda na północy kraju działają uzbrojone grupy separatystów. W kraju mieszka bez mała 33 mln mieszkańców, 79% to chrześcijanie, 38% protestanci. Ewangelicki Kościół Luterański Angoli liczy blisko 59 tys. wiernych w 57 parafiach na terenie całego kraju. Luteranizm jest więc wyznaniem liczebnie niszowym na tle religijnej różnorodności. W Kościele pracuje 58 pastorów, 11 ewangelistów i 39 diakonów – obojga płci.

źródło: www.luteranie.pl

Najnowsze wpisy