Diakonijna pomoc dla dzieci, młodzieży i seniorów

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce podejmuje działania na rzecz osób potrzebujących dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa.

Na terenie Śląska Cieszyńskiego za pośrednictwem Diakonii Diecezji Cieszyńskiej przekazano do parafii diecezji wsparcie dla dzieci i młodzieży w postaci 65 tabletów wykorzystywanych do uczestniczenia w nauczaniu zdalnym o łącznej wartości blisko 40 tysięcy złotych, umożliwiających również dostęp do internetu mobilnego.

W ramach pomocy osobom potrzebującym podejmowane są także działania na rzecz dokonywania najpotrzebniejszych zakupów, środków spożywczych i higienicznych osobom starszym oraz samotnym, które na bieżąco koordynują proboszczowie parafii wraz z radami parafialnymi oraz gronem wolontariuszy.

Jedną z diakonijnych akcji jest również inicjatywa „Maseczka dla każdego”. Zbiórkę koordynują parafia w Cieszynie dla powiatu cieszyńskiego (na rzecz Szpitala Śląskiego w Cieszynie) oraz parafia w Starym Bielsku dla powiatu bielskiego (na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Bielskiego Centrum Onkologii i innych). Na dzień 8 kwietnia zebrano 15 tysięcy złotych. Z tej kwoty zostaną zakupione maseczki oraz sprzęt pielęgnacyjny dla służby zdrowia i innych potrzebujących osób. Pierwsza partia sprzętu medycznego już została przekazana szpitalom. Co warte podkreślenia, sprzęt medyczny do szpitali został zakupiony w lokalnych firmach, co umożliwia wsparcie lokalnych przedsiębiorców i zachowanie miejsc pracy na terenie powiatów cieszyńskiego i bielskiego. 

Zachęcamy do wpłat na konto bankowe parafii w Cieszynie: 18 8113 0007 2001 0074 4353 0014 (Bank Spółdzielczy w Cieszynie) z dopiskiem „Maseczki”. Koszt 1 maseczki wielokrotnego użycia to ok. 4 zł.

Diakonia Diecezji Cieszyńskiej serdecznie dziękuje za każdy dar oraz gorąco zachęca do wsparcia projektów pomocy w czasie epidemii. 

Najnowsze wpisy