Diecezjalna konferencja delegatek kół pań w Goleszowie

W sobotę 20 maja 2023 roku w parafii ewangelickiej w Goleszowie spotkały się delegatki kół pań z diecezji cieszyńskiej.

Na konferencję przybyło 48 kobiet. Delegatki przywitał proboszcz goleszowskiej parafii ks. Piotr Sztwiertnia oraz przewodnicząca Diecezjalnej Komisji Kobiet Anna Czudek. Następnie ks. Karina Chwastek-Kamieniorz rozważała Słowo Boże na temat talentów w życiu człowieka. Po dwóch wspólnych pieśniach poprowadzonych przez cztery panie z goszczącej parafii, uczestniczki mogły wysłuchać wykładu pani Agnieszki Laskowskiej na temat: „Jak iść drogą pokory?”. Podczas spotkania, które upłynęło w miłej atmosferze był czas na przedstawienie się uczestniczek oraz krótkie informacje o działalności parafialnych kół pań w diecezji cieszyńskiej.

Tekst: Anna Czudek

Zdjęcia: Facebook parafii ewangelickiej w Goleszowie

Najnowsze wpisy