Diecezjalna konferencja duchownych w Drogomyślu

W środę 10 stycznia 2024 roku w Drogomyślu odbyła się pierwsza w nowym roku konferencja duchownych Diecezji Cieszyńskiej.

Duchownych przywitał bp Adrian Korczago, który podsumował miniony rok, wspomniał zmarłe w ostatnim okresie osoby, a następnie złożył życzenia i wręczył upominki duchownym obchodzącym swoje jubileusze. W dalszej części rozważanie oparte na haśle miesiąca z Ewangelii Marka 2,22: „Młode wino należy lać do nowych bukłaków” poprowadził ks. Piotr Szarek ze Starego Bielska.

Następnie uczestnicy wysłuchali prelekcji cieszyńskiego historyka dr. Michaela Morysa-Twarowskiego, który przedstawił temat: „«Herezja we wsi». Jak chłopki ocaliły luteranizm w Księstwie Cieszyńskim 1654-1781”, w którym omówił rolę ewangelickich chłopek w dziedzinie zachowania i kultywowania wiary ewangelickiej na Śląsku Cieszyńskim w okresie kontrreformacji.

Po przerwie duchowni zastanawiali się nad kwestią ewentualnych zmian w funkcjonowaniu lekcji religii, zapowiadanych przez rząd od nowego roku szkolnego.

Na koniec zostały przedstawione diecezjalne aktualia, a także przyjęto protokoły minionych konferencji.

Najnowsze wpisy