Diecezjalna konferencja duchownych w Skoczowie

W środę 6 grudnia 2023 roku w Skoczowie odbyła się rekolekcyjna konferencja duchownych Diecezji Cieszyńskiej.

Duchownych przywitał bp Adrian Korczago, który podsumował minione VI Śląskie Forum Reformacyjne w Cieszynie, przekazał także informacje dot. systemu ubezpieczeń parafii, a następnie złożył życzenia i wręczył upominki księżom obchodzącym swoje jubileusze, a także wszystkim duchownym mikołajkowe niespodzianki.

Po przedstawieniu diecezjalnych aktualiów duchowni wzięli udział w adwentowych rekolekcjach, których tematykę tym razem zaproponowali w ramach ćwiczeń Instytutu Pastoralnego studenci Chrześcijańskiej Akademii  Teologicznej w Warszawie, pod ogólnym hasłem: Nie chcę już czekać!

Niezwykle cenne impulsy, zaprezentowane w bardzo różnorodnej, często dynamicznej  formie, przygotowane zostały przez poszczególnych duchownych diecezji: 

blok tematyczny Nie chcę czekać na oczekiwanie! przez ks. Marcina Podżorskiego, ks. dyr. Tymoteusza Bujoka i ks. Mateusza Mendrocha;

blok tematyczny Nie chcę czekać na pokój! przez ks. radcę Marka Michalika, ks. ppor. dr. Zbigniewa Obracaja i dk. Urszulę Śliwkę;

blok tematyczny Nie chcę czekać na Jezusa! przez ks. Piotra Sztwiertnię, ks. Mikołaja Kotkowskiego oraz praktykantów parafialnych w osobach Łukasza Aścika i Damiana Rusina.

Zwieńczeniem rekolekcji było wspólne przystąpienie do Wieczerzy Pańskiej.

Najnowsze wpisy