Diecezjalna konferencja duchownych w Skoczowie

14 listopada 2018 roku w Skoczowie odbyła się kolejna konferencja duchownych Diecezji Cieszyńskiej.

Zebranych powitał bp Adrian Korczago, wspominając zarazem dwóch duchownych – śp. ks. Adama Podżorskiego, proboszcza parafii ewangelickiej w Skoczowie oraz śp. ks. Alfreda Stańka, proboszcza parafii w Istebnej. Rozważanie Słowa Bożego poprowadził ks. Tymoteusz Bujok, zastępca dyrektora ds. ewangelizacji w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.

Podczas obrad biskup przekazał swoje refleksje dotyczące nabożeństwa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, III Śląskim Forum Reformacyjnym, Synodem Kościoła oraz wyborami do samorządów. Następnie uczestnicy wysłuchali prelekcji kuratora sądowego wychowania rodzinnego Janusza Ligockiego pt. „Dziecko we współczesnej rodzinie”. Ponadto ks. prof. Manfred Uglorz zaznajomił zebranych z pomysłem utworzenia studiów podyplomowych z zakresu katechetyki.

Po południu po przerwie obiadowej duchowni dyskutowali o wieku konfirmacyjnym w związku ze zbliżającą się sesją Synodu Diecezjalnego. Przekazano także ogłoszenia oraz wolne wnioski. Każdy duchowny służący w diecezji w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości otrzymał pamiątkowy medal diecezji w podziękowaniu za służbę.

Następna konferencja odbędzie się 5 grudnia w Goleszowie.

Najnowsze wpisy