Diecezjalne rekolekcje dla rad parafialnych i delegatów do synodu diecezji cieszyńskiej

W sobotę 18 marca 2023 roku w Drogomyślu, a 25 marca 2023 roku w Ustroniu odbyły się pasyjne diecezjalne rekolekcje dla rad parafialnych i synodałów z diecezji cieszyńskiej.

18 marca zebranych w drogomyskiej parafii przywitał diecezjalny duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny Diecezji Cieszyńskiej ks. Marcin Podżorski z Wisły-Jawornika, zaś w modlitwie poprowadził uczestników proboszcz parafii w Drogomyślu ks. Karol Macura. Cały program podzielony został na sekcje, podczas których skupiano się na pracy misyjnej w ramach Kościoła.

Pierwszy referat na temat misji i ewangelizacji oraz historii tego zjawiska w Kościele, przedstawił prof. Jerzy Sojka, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Drugim punktem programu było wystąpienie ks. Marka Michalika z Wisły-Czarnego, w którym opowiedział o pracy misyjnej z płaszczyzny lokalnej jednostki Kościoła, jaką jest zbór.

Trzeci wykład poprowadził dla zebranych ks. Tymoteusz Bujok z Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, w którym podjął zadanie zastanowienia się nad takimi kwestiami jak: zadanie ewangelizacji, rozumienie pracy ewangelizacyjnej, a także przedstawił aktualne akcje związane z tą tematyką, które prowadzi w ramach swojej działalności CME.

Po przerwie przyszedł czas na pracę w pięciu grupach, na które podzieleni zostali uczestnicy rekolekcji. Uczestnicy dyskutowali na temat pracy misyjnej i ewangelizacyjnej, a następnie wyniki swoich dyskusji przedstawili reszcie grup.

Rekolekcje zakończyły się podsumowaniem całego spotkania oraz modlitwą.

Podobny przebieg z takim samym programem miała druga część rekolekcji dla kolejnych osób zaangażowanych w radach parafialnych i synodzie. Tym razem wydarzenie odbyło się w parafii w Ustroniu. W rekolekcjach w parafii ustrońskiej wziął również udział zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago.

Najnowsze wpisy

  • Aplikacja mobilna eŚpiewnik

    Przedstawiamy aplikację mobilną eŚpiewnik, czyli Śpiewnik ewangelicki w wersji cyfrowej.

    Czytaj więcej
  • Spotkanie z prawosławnym abp. Ablem

    18 kwietnia uczestnicy Instytutu Pastoralnego wraz z przewodzącym mu bp. Adrianem Korczago udali się do prawosławnego Soboru Przemienienia Pańskiego, aby tam uczestniczyć we wspólnej modlitwie, której przewodniczył abp. Abel – zwierzchnik diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła prawosławnego.

    Czytaj więcej