Diecezjalny Zjazd Konfirmantów w Bielsku

W sobotę 25 lutego 2023 roku w Bielsku odbył się Diecezjalny Zjazd Konfirmantów Diecezji Cieszyńskiej.

Konfirmantów w auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja powitał bp Adrian Korczago, który podkreślał, że wiara wcale nie musi być abstrakcyjnym, trudnym pojęciem, o którym można rozmawiać jedynie naukowym językiem. Wyraził nadzieję, że konfirmanci odkryją to podczas tegorocznego spotkania. Zwrócił uwagę na używanie podczas rozmowy z Bogiem prostych, bezpośrednich słów. Życzył uczestnikom „dobrej essy”.

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży ks. Mateusz Mendroch przekazał uczestnikom organizacyjne informacje, m.in. dotyczące podziału konfirmantów na 18 grup. Każda z nich musiała przejść przez 6 interaktywnych stacji przygotowanych przez duchownych diecezji, w ramach których poznawali poszczególne treści Apostolskiego Wyznania Wiary – dotyczące Boga stworzyciela, osoby Jezusa Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, Ducha Świętego, Kościoła oraz Królestwa Niebieskiego. Po południu konfirmanci wzięli udział w grze terenowo-integracyjnej, wykonując kilkadziesiąt różnorodnych zadań. Uczestnicy spędzili również wspólny czas przeznaczony na posiłek. Łącznie spożyto ponad 900 kawałków pizzy.

Podczas zjazdu odbyło się także spotkanie dla rodziców konfirmantów, w trakcie którego Natalia Pastucha-Walach poprowadziła wykład na temat depresji wśród młodzieży. Bp Adrian Korczago wskazywał natomiast zebranym na praktyczne aspekty przygotowania do konfirmacji oraz zachęcał rodziców do wspierania swoich pociech na drodze dorastania w wierze.

W kościele Zbawiciela konfirmanci i ich rodzice wzięli udział w koncercie zespołu raperskiego „JZW – Jeden za wszystkich”, którego skład tworzą Maciej Pastucha (Allen) oraz Marcin Tryburczy (Kryzys). Następnie ks. Marcin Podżorski przeprowadził ankietę pt. „Wskaż 3 rzeczy, w które ciężko uwierzyć” oraz podsumował temat zjazdu dotyczący wiary. Głos zabrał również Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży prezentując plan imprez młodzieżowych na bieżący rok i zachęcając do uczestnictwa w nich. Ks. Mateusz Mendroch podał wyniki rywalizacji w ramach gry terenowo-integracyjnej. Bp Adrian Korczago podziękował wszystkim za obecność, zachęcił do  międzypokoleniowego dialogu oraz udzielił Bożego błogosławieństwa.

zdjęcia: Mateusz Sikora, Adam Malina, ks. Mateusz Mendroch, Adam Bujok

Najnowsze wpisy