Misja i Ewangelizacja

Każda parafia prowadzi działalność misyjną i ewangelizacyjną zapraszając na nabożeństwa, spotkania, koncerty czy wykłady. W naszej Diecezji swoją siedzibę ma Centrum Misji i Ewangelizacji (CME), które towarzyszy w codziennym życiu dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. CME motywuje i stwarza możliwości do: odkrywania swojego powołania; zaangażowania dla dobra drugiego; rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Od blisko 70 lat organizowany jest Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie – największa namiotowa ewangelizacja w tej części Europy, w którym każdego dnia uczestniczy ponad 2000 osób. Tydzień Ewangelizacyjny to miejsce, gdzie można odkrywać kim jest i jaki jest Jezus Chrystus – Jego osobę, ponadczasowość, realność; Jego Słowo – Biblię i Jego plan dla każdego człowieka.

Najnowsze wpisy