Dzień Dystryktu Wschodniego ECAV na Słowacji

W niedzielę 14 lipca 2019 roku w hali sportowej w Popradzie odbyło się uroczyste nabożeństwo w ramach Dnia Dystryktu Wschodniego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji. W obchodach brał udział bp Adrian Korczago.

Tematem Dnia oraz nabożeństwa był „Ukryty skarb” – nawiązujący do fragmentu z 2 księgi Królewskiej 22,8. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz Kościoła na czele z bp. Ivanem El’ko, duchowni ze wschodniego dystryktu na czele z bp. Slavomirem Sabolem, oraz zaproszeni goście – biskup zachodniego dystryktu ECAV Jan Hrobon oraz bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej.

Biskup Korczago w pozdrowieniu skierowanym do uczestników nabożeństwa mówił: Z ogromną radością ponownie uczestniczę w Waszym dorocznym święcie Kościoła i to w czasach, w których my współcześni, wierzący ludzie, nadal poszukujemy różnych skarbów. Niejednokrotnie zapominamy jednak, że „prawdziwym skarbem Kościoła jest najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej” (M. Luter, Teza 62). Nierzadko posiadany skarb ukrywamy, przemilczamy, wręcz zakopujemy i tak marnotrawimy. Warto zatem stale na nowo przypominać sobie, jak powiada Ewangelista Mateusz, że: „Dobry człowiek czerpie swoje dobro ze skarbca dobra” (Mt 12,35). To daje szansę, byśmy nasze życie przeżyli z Bogiem, codziennie wielbili Jego imię, obdarowywali siebie nawzajem miłością, którą nas ukochał, zyskiwali zdolność do niewymuszonej służby. Nawet jeśli jesteśmy tylko glinianymi, kruchymi naczyniami, to jak powiada Apostoł Paweł mamy szansę doświadczać pokrzepienia, jednoczyć się w miłości i poznawać tajemnicę Boga – „Chrystusa, w którym ukryte są wszystkie skarby mądrość i poznania by wzrastała stałość naszej wiary” (Kol 2,3). W imieniu ewangelików Diecezji Cieszyńskiej przywożę Wam z Polski najserdeczniejsze pozdrowienia, byśmy w naszych Kościołach nie ukrywali darowanego nam skarbu, ale dzielili się nim z tym światem i w tym świecie, a dobrotliwy Bóg niech nas w tym wspomaga, wzmacnia, do tego przez Ducha Świętego nas codziennie motywuje.

W dalszej części uroczystości zaprezentowano musical o głębokim duchowym przekazie pt. „Legenda o zaczarowanym mieście”.

Dystrykt Wschodni Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji składa się z 6 senioratów i 132 parafii. Od 2006 roku zwierzchnikiem dystryktu z siedzibą w Preszowie jest bp Slavomir Sabol.

Zdjęcia: Archiwum ECAV

Najnowsze wpisy