Dzień osób niesłyszących i niedosłyszących

W dniu 21 września 2019 r. Fundacja „Dziecięce Marzenia” zorganizowała w sali Wydawnictwa Augustana w Bielsku-Białej spotkanie dla osób z problemami słuchu.

Na spotkanie zaproszeni byli sympatycy i przyjaciele Fundacji „Dziecięce Marzenia”. Ponadto obecni byli Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice Marian Błachut, dyrektor Caritas, przedstawiciele dyrekcji MOPS i wydziału Pomocy Społecznej, założyciele i Rada Fundacji. Z ramienia naszego Kościoła obecni byli bp Adrian Korczago, ks. Krzysztof Cienciała oraz Duszpasterz Niesłyszących dk. Barbara Adamus.

Prowadząca M. Szczeblewska przedstawiła historię powstania i rozwoju Dnia głuchych na świecie i Języka Migowego. Na świecie, który liczy obecnie około 70 mln ludzi głuchych, z czego 80% mieszka w krajach rozwijających się i nie może liczyć na opiekę medyczną i socjalną. W historii znajdujemy sławnych, niezwykłych ludzi z ciężkimi ubytkami słuchu a nawet zupełnie głuchych. Miedzy innymi byli to Ludwig van Beethoven, Franciszek Goya, Thomas Edison, Bill Clinton.

Podczas spotkania wystąpił zespół złożony z kilku osób niesłyszących „zaśpiewał” migając kilka znanych piosenek.

Bp Adrian Korczago w swoim pozdrowieniu mówił o różnym rozumieniu słowa szczęście, życząc dotkniętym utratą lub innym problemem słuchu prawdziwego szczęścia w bliskości Boga. Następnie dk. Barbara Adamus przedstawiła historię spotkań nie/do/słyszących naszej diecezji, podkreślając, że zarówno w środowisku parafii jak i miasta są oni częścią nas wszystkich, a więc są częścią całości.

Spotkanie miało na celu integrację ludzi z zaburzeniami słuchu, przede wszystkim ludzi głuchych, ponieważ w Bielsku nie istnieje już Polski Związek Głuchych. Ludzie dotknięci tymi ograniczeniami powinni tak jak słyszący mieć równe prawa i możliwości rozwoju. Szkolnictwo nie oferuje im dostatecznego wykształcenia i jest ono na niskim poziomie. Głusi domagają się uczenia w języku migowym. Swoje oczekiwania wyrazili w słowach:

  • „Nasz świat głuchych jest mały ale możemy walczyć o swoje prawa”
  • „Głusi nie są gorsi od słyszących .Jesteśmy równi. Mamy język i kulturę. Kiedyś byliśmy uciskani przez słyszących, teraz jesteśmy podzieleni. „Zjednoczmy się!”
  • „Jestem głuchy, moją pasją jest miganie. Jestem dumny z mojej kultury! Zjednoczmy się! Razem mamy siłę!”

tekst: dk. Barbara Adamus

Najnowsze wpisy