Egzamin kościelny w Warszawie

1 września 2021 roku w Warszawie odbył się II egzamin kościelny, który zdawało trzech duchownych pochodzących z diecezji cieszyńskiej.

Do egzaminu kościelnego „pro ministerio” przystąpiło i otrzymało uprawnienia proboszcza-administratora trzech księży: Piotr Sztwiertnia z Goleszowa (pochodzący z Wisły-Jawornika), Zbigniew Obracaj z Katowic (pochodzący z Białej) oraz dr Grzegorz Olek z Warszawy (pochodzący z Ustronia-Polany).

Do „egzaminu pro ministerio” czyli drugiego egzaminu kościelnego zgłaszają się duchowni Kościoła po trzech latach od ordynacji. Egzamin kościelny „pro ministerio” składa się z części pisemnej i ustnej. Na egzamin pisemny składa się kazanie (egzegeza, medytacja, kazanie) oraz katecheza. Egzamin ustny obejmuje wiedzę z zakresu biblistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, ekumenizmu, liturgiki oraz administracji i prawa kościelnego.

Duchowny, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu zyskuje prawa do pełnienia samodzielnej funkcji proboszcza-administratora parafii. Proboszcz-administrator jest kierowany do parafii decyzją władz zwierzchnich Kościoła. Po pięciu latach od dnia ordynacji duchowny zyskuje prawa do ubiegania się o stanowisko proboszcza i kandydowania w wyborach organizowanych przez parafie Kościoła.

Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczy bp Jerzy Samiec. Pozostali egzaminatorzy to bp Jan Cieślar, bp Adrian Korczago i bp Marian Niemiec.

Zdj. bik.luteranie.pl

Najnowsze wpisy