Egzaminy kościelne w Warszawie

21 listopada 2018 roku w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyły się egzaminy kościelne.

Wśród egzaminowanych w ramach drugiego egzaminu kościelnego znaleźli się duchowni pracujący w Diecezji Cieszyńskiej: ks. Tymoteusz Bujok, zastępca dyrektora ds. ewangelizacji w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie oraz ks. Marcin Podżorski, wikariusz parafii w Cieszynie. Ponadto w egzaminie uczestniczył ks. Robert Augustyn, pochodzący z Wisły-Malinki, a obecnie wikariusz parafii w Katowicach-Szopienicach. Przed kościelną komisją egzaminacyjną w składzie: bp Jerzy Samiec – przewodniczący, bp Jan Cieślar, bp Adrian Korczago i bp Marian Niemiec, duchowni uzyskali ocenę pozytywną.

Tego samego dnia odbył się także pierwszy egzamin kościelny, który pozytywnie zdali magistrowie teologii: pochodzący z Diecezji Cieszyńskiej Marek Bożek (parafia Skoczów) – praktykant w parafii w Zielonej Górzej, Arkadiusz Raszka (parafia Dzięgielów) – obecnie praktykant Diecezji Warszawskiej oraz Paweł Mikołajczyk (parafia Biała) – praktykant parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Przed kościelną komisją egzaminacyjną pozytywną ocenę uzyskał także Piotr Uciński, praktykant parafii w Piszu.

Do egzaminu „pro ministerio” czyli drugiego egzaminu kościelnego zgłaszają się duchowni Kościoła po trzech latach od ordynacji. Egzamin kościelny „pro ministerio” składa się z części pisemnej i ustnej. Pisemna składa się z kazania (egzegeza, medytacja, kazanie) oraz katechezy. Ustna obejmuje wiedzę z zakresu biblistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, liturgiki oraz administracji i prawa kościelnego.

Duchowny, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu zyskuje prawa do pełnienia samodzielnej funkcji proboszcza-administratora parafii. Proboszcz-administrator jest kierowany do parafii decyzją władz zwierzchnich Kościoła. Po pięciu latach od dnia ordynacji duchowny zyskuje prawa do ubiegania się o stanowisko proboszcza i kandydowania w wyborach organizowanych przez parafie Kościoła.

Zdj. bik.luteranie.pl

Najnowsze wpisy