Egzaminy kościelne w Warszawie

26 września 2018 roku w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyły się egzaminy kościelne.

Wśród egzaminowanych znaleźli się duchowni pracujący w Diecezji Cieszyńskiej: ks. Oskar Wild, wikariusz parafii w Wiśle oraz ks. Karol Długosz, wikariusz parafii w Bielsku. Przed kościelną komisją egzaminacyjną w składzie: bp Jerzy Samiec – przewodniczący, bp Jan Cieślar, bp Adrian Korczago i bp Marian Niemiec, duchowni uzyskali ocenę pozytywną.

Wraz z nimi egzamin zdali: ks. Adrian Lazar z parafii w Kętrzynie, ks. Marcin Rayss z parafii w Sopocie oraz ks. Łukasz Zieliński z parafii św. Trójcy w Warszawie. Przed kościelną komisją egzaminacyjną pozytywną ocenę uzyskała także Wiktoria Matloch, praktykantka parafii w Krakowie, zdająca egzamin diakonacki.

Do egzaminu „pro ministerio” czyli drugiego egzaminu kościelnego zgłaszają się duchowni Kościoła po trzech latach od ordynacji. Egzamin kościelny „pro ministerio” składa się z części pisemnej i ustnej. Pisemna składa się z kazania (egzegeza, medytacja, kazanie) oraz katechezy. Ustna obejmuje wiedzę z zakresu biblistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, liturgiki oraz administracji i prawa kościelnego.

Duchowny, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu zyskuje prawa do pełnienia samodzielnej funkcji proboszcza-administratora parafii. Proboszcz-administrator jest kierowany do parafii decyzją władz zwierzchnich Kościoła. Po pięciu latach od dnia ordynacji duchowny zyskuje prawa do ubiegania się o stanowisko proboszcza i kandydowania w wyborach organizowanych przez parafie Kościoła.

Zdj. bik.luteranie.pl

Najnowsze wpisy