Ekumeniczna modlitwa o pokój

W piątek 5 lipca 2019 roku w cieszyńskiej rotundzie św. Mikołaja na Wzgórzu Zamkowym odbyła się ekumeniczna modlitwa o pokój przedstawicieli trzech tradycji chrześcijańskich: ewangelickiej, rzymskokatolickiej i prawosławnej.

Biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel oraz ks. Mikołaj Dziewiatowski w imieniu bp. Atanazego modlili się w jednym z najstarszych kościołów w Polsce prosząc Boga, by zachował On świat i jego mieszkańców w pokoju i oddalił od niego falę agresji i terroryzmu.

Podczas liturgii ks. Dziewiatowski przeczytał list bp. Atanazego przybliżający działalność i dziedzictwo św. Cyryla i Metodego, apostołów Słowian. Bp Adrian Korczago w oparciu o fragment z ewangelii Łukasza 10,5 apelował, by wspólne nabożeństwo zdynamizowało relacje między przedstawicielami różnych wyznań na wspólnej ziemi pogranicza. „Z naszej modlitwy ma wynikać aktywność. Ma wynikać nasze działanie. Mamy poszukiwać dobra!” – podkreślił. Bp Roman Pindel zachęcał, by dziękować dobremu Bogu za piątkowe spotkanie, podczas którego przedstawiciele trzech chrześcijańskich tradycji wspólnie modlili się o pokój.

Nabożeństwo śpiewem ubogacił chór „Lutnia” z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny z Cieszyna, w liturgii uczestniczyli duchowni cieszyńskich parafii katolickich i ewangelickich. Uroczystość była nawiązaniem do modlitwy o pokój sprzed 8 lat, gdy w cieszyńskiej rotundzie wspólnie modlili się ewangelicy i katolicy wraz z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim.

Modlitwa w Rotundzie zakończyła międzynarodową konferencję w cieszyńskim klasztorze bonifratrów. Zorganizowała ją Komisja do Spraw Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk – oddział w Katowicach z okazji 1150. rocznicy śmierci św. Cyryla i 400. rocznicy śmierci męczeńskiej św. Melchiora Grodzieckiego, którego Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił patronem 2019 roku.

W konferencji wzięli udział duchowni oraz przedstawiciele świata nauki i władz samorządowych. W pierwszej części przybliżono działalność św. Cyryla i Metodego oraz recepcję ich dzieła na przestrzeni dziejów oraz ich tradycję z perspektywy prawosławnej. Wykłady wygłosili: bp Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej, prof. dr hab. Paweł Leszczyński, ks. dr hab. Walerian Bugiel oraz ks. Mikołaj Dziewiatowski. W drugiej części konferencji wspomniano postać św. Melchiora Grodzieckiego. Wystąpienia zaprezentowali: dr hab. Wacław Gojniczek, ks. prof. dr hab. Józef Budniak, doc. dr hab. Ondrej Stefanak oraz dr hab. Jerzy Sojka, który wyjaśniał, na czym polega współczesna refleksja luterańska na temat męczeństwa.

Zdjęcia: diecezja.bielsko.pl

Najnowsze wpisy