Ekumeniczne spotkanie niesłyszących

8 grudnia 2018 odbyło się ekumeniczne świąteczne spotkanie niesłyszących i niedosłyszących Diecezji
Cieszyńskiej.

Po raz pierwszy gościliśmy wśród nas studenta teologii, kleryka seminarium Kościoła Rzymskokatolickiego w Katowicach Pawła Kasprzaka. Będzie on pierwszym niesłyszącym księdzem katolickim.

Po nabożeństwie spowiednio-komunijnym i łamaniu opłatkiem spędziliśmy sporo czasu na rozmowach, dzieleniu się radosnymi doświadczeniami wiary, ale i trudami życia w świecie ciszy i przełamywaniu barier dzielących od świata ludzi słyszących.

diakon Barbara Adamus

Najnowsze wpisy