Ewangelickie Dni Kościoła 2022

Zaproszenie bp. Adriana Korczago, zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na Ewangelickie Dni Kościoła, które odbędą się w 2022 roku.

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!

W 2017 roku w związku z obchodami Jubileuszu 500 lat Reformacji zorganizowaliśmy na terenie Diecezji Cieszyńskiej w Ustroniu, Wiśle, Cieszynie oraz Bielsku-Białej Ewangelickie Dni Kościoła – rodzinne święto ewangelików – pod hasłem Zawsze razem z Chrystusem. Ponad 6 000 ludzi z całej Polski oraz z zagranicy uczestniczyło w nabożeństwach, koncertach, wykładach, seminariach, warsztatach i pozostałych punktach wspólnie przygotowanego programu. Luteranie ze Śląska Cieszyńskiego przyjęli w swoich domach współwyznawców z pozostałych diecezji naszego Kościoła. Spotkanie zaowocowało nawiązaniem nowych więzi, wzmocnieniem wspólnoty luteran w Polsce oraz było wyrażeniem Bogu wdzięczności za Jego nieustanne prowadzenie nas na drodze wiary.

Ponownie zapraszamy Was na Śląsk Cieszyński. Planujemy zorganizować kolejne Ewangelickie Dni Kościoła w dniach 16-19 czerwca 2022 roku. W czasie Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych zaproszenie skierowaliśmy do duchownych z całego naszego Kościoła, by przekazywali te wieści dalej. Tak jak poprzednio jesteśmy otwarci na współpracę i współtworzenie programu Ewangelickich Dni Kościoła.

Jesteśmy ciekawi, czy zechcecie ponownie przyjąć nasze zapro­szenie. Na wasze opinie, pomysły oczekujemy na Facebooku: @EwangelickieDniKosciola oraz pod adresem mailowym: biuro@dnikosciola.pl. Na www.dnikosciola.pl dalej dostępne są informacje o Ewangelickich Dniach Kościoła w 2017 roku.

Wierzymy, że w czasie takiego spotkania jeszcze mocniej zacieśnią się więzy łączące ewangelików oraz wzmocni się na­sza wiara w Tego, który powołał nas do tej szczególnej społeczności.

W imieniu Rady Ewangelickich Dni Kościoła

bp Adrian Korczago

Najnowsze wpisy

  • Spotkanie z prawosławnym abp. Ablem

    18 kwietnia uczestnicy Instytutu Pastoralnego wraz z przewodzącym mu bp. Adrianem Korczago udali się do prawosławnego Soboru Przemienienia Pańskiego, aby tam uczestniczyć we wspólnej modlitwie, której przewodniczył abp. Abel – zwierzchnik diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła prawosławnego.

    Czytaj więcej
  • Instytut Pastoralny w Lublinie ciąg dalszy

    W dniach 14-18 kwietnia 2024 roku odbył się w Lublinie Instytut Pastoralny (IP) dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

    Czytaj więcej