Ewangelicy Niepodległej – nasze logo

Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP patrząc w przeszłość, żyjąc w teraźniejszości, ale i myśląc o przyszłości włącza się w obchody jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wszystkie wydarzenia, materiały i publikacje realizowane w ramach roku jubileuszowego będą opatrzone specjalnie zaprojektowanym logo ewangelickich obchodów. Logo zawiera główne hasło obchodów – „Ewangelicy Niepodległej”, które z jednej strony przypomina, że na historię niepodległej Polski składają się losy wielu znanych polskich ewangelików, którzy włączyli się w walkę o niepodległość, ale przede wszystkim z wielu „bezimiennych bohaterów” budujących Polskę swoją pracą, zaangażowaniem i oddaniem. Ewangelicy byli i są częścią Niepodległej.

Oficjalne hasło obchodów jest częścią logo i wpisuje się w obraz flagi, co ma podkreślić trwałą obecność ewangelików na ziemiach polskich, a także ich wierność i oddanie ojczyźnie. Czerwony pas pod napisem świadczy z kolei o tym, że jest to obecność twórcza, dynamiczna i zaangażowania, niczym kreska artysty tworzącego swoje dzieło.

Logo obchodów zaprojektował ks. Marek Michalik z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Czarnem. Projekt został przyjęty przez zespół powołany przez Diecezję Cieszyńską do przygotowania obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości.

ZOBACZ:

Kalendarz obchodów „Ewangelicy Niepodległej”

Najnowsze wpisy