I egzamin kościelny w Warszawie

12 lutego 2021 roku w Warszawie odbył się I egzamin kościelny.

Wśród egzaminowanych znalazł się magister teologii pracujący w Diecezji Cieszyńskiej – Mateusz Mendroch, praktykant parafii ewangelickiej w Cieszynie. Ponadto w egzaminie uczestniczyli magistrowie teologii: Grzegorz Fryda, pochodzący z Drogomyśla, a obecnie praktykant parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, Sebastian Madejski, pochodzący z Cisownicy, a obecnie praktykant parafii Świętej Trójcy w Warszawie oraz pochodzący z Bażanowic Bartłomiej Polok, obecnie praktykant parafii ewangelickiej w Piszu. Przed kościelną komisją egzaminacyjną w składzie: bp Jerzy Samiec – przewodniczący, bp Jan Cieślar, bp Adrian Korczago i bp Marian Niemiec, magistrowie teologii uzyskali ocenę pozytywną.

Egzamin kościelny „pro venia concionandi” składa się z części pisemnej i ustnej. Pisemna składa się z kazania (egzegeza, medytacja, kazanie) oraz pracy teologicznej. Ustna obejmuje wiedzę z zakresu biblistyki, teologii ksiąg wyznaniowych, historii Kościoła i dogmatyki. Egzamin umożliwia kandydatowi staranie się o ordynację na ewangelickiego duchownego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.

Zdjęcie: bik.luteranie.pl

Najnowsze wpisy