III Diecezjalny Zjazd Konfirmantów

290 konfirmantów z diecezji cieszyńskiej wzięło udział w III Diecezjalnym Zjeździe Konfirmantów 2 marca 2019 roku w Bielsku-Białej. Zjazd odbywał się pod hasłem: „Wierzę”.

Po powitaniu przez ks. radcę Waldemara Szajthauera oraz diecezjalnego duszpasterza młodzieży ks. Marcina Podżorskiego na auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja uczestnicy zostali podzieleni na 18 grup. Każda z nich musiała przejść przez 6 interaktywnych stacji, przygotowanych przez duchownych diecezji, w ramach których poznawali poszczególne treści wyznania wiary – dotyczące Boga stworzyciela, osoby Jezusa Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, Ducha Świętego, Kościoła oraz Królestwa Niebieskiego. Po południu konfirmanci wzięli udział w grze terenowo-integracyjnej, wykonując 30 różnorodnych zadań.

Podczas zjazdu odbyło się także spotkanie dla rodziców konfirmantów, które prowadził ks. Tomasz Bujok. Wskazywał uczestnikom, czym jest konfirmacja, jaką rolę powinien odgrywać Kościół w życiu chrześcijan oraz zachęcał, by rodzice wraz ze swoimi pociechami nie utracili po konfirmacji kontaktu z poszczególnymi parafiami.

Podsumowania całej tematyki dokonał w kościele Zbawiciela ks. Marek Michalik, który tłumaczył konfirmantom i ich rodzicom, że wiara nie dotyczy jedynie niedzieli i czasu spędzonego w kościele, lecz może być widoczna na co dzień w szkole, w miejscach pracy. Zebrani w kościele odpowiadali także na pytania w ramach ankiety pt. „Wskaż 3 treści wiary, w które Tobie ciężko uwierzyć” – najczęstszymi odpowiedziami wskazanymi przez 231 ankietowanych były: piekło, potop, cuda i zmartwychwstanie. Prowadzący wskazywał, że mimo wątpliwości chrześcijanin jest zachęcony przez Boga do zaufania i powierzenia Mu wszystkiego, co jest jego udziałem.

Młodzież została ponadto zaproszona na kolejne wydarzenia – najbliższe już 16 marca w Skoczowie podczas Konferencji Młodych, a następnie podczas Bezsennej Nocy w Drogomyślu.

Najnowsze wpisy