IKARY 2021

W poniedziałek 10 stycznia 2022 roku w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej odbyła się uroczysta gala wręczenia IKARÓW 2021. W uroczystości uczestniczył i przemawiał biskup Adrian Korczago.

IKARY 2021 zostały wręczone przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Jarosława Klimaszewskiego Mateuszowi Dubielowi, Zbigniewowi Micherdzińskiemu oraz Andrzejowi Orzechowskiemu. Te prestiżowe wyróżnienia przyznawane i wręczane są od 1993 roku za szczególne osiągnięcia kulturalne oraz za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki.

Życzenia oraz gratulacje uhonorowanym twórcom przekazał biskup Adrian Korczago, który wskazywał na wielkie zadanie „poszukiwania”, jakie w swojej działalności mają do wykonywania artyści i twórcy. Przywołując biblijne słowa: „…inną drogą powrócili do swego kraju” (Mt 2,12b) pochodzące z ewangelijnej opowieści o mędrcach ze wschodu, Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej podkreślał: 

„Ilekroć w Bielsku-Białej przyznawane są nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki, to każdorazowo stajemy przed szczególną możliwością przyjrzenia się twórczym drogom nominowanych, wyróżnionych i nagrodzonych. Dzięki ich kunsztowi i wyjątkowo kreatywnej wenie odkrywamy nieznane szlaki zróżnicowania kulturowych tradycji, czasem rozległe filmowe arterie, dane nam jest „przemierzać” niecodzienne bulwary zarówno młodych, jak i dojrzałych talentów, czyniąc przygodę obcowania ze sztuką wspaniałą promenadą poznawczą. Bycie w drodze, przemierzanie wielu tras, odkrywanie życiowych ścieżek, to nasza powszedniość. Twórcy, artyści, ludzie kultury unaoczniają nam, że życie jest nieustannym poszukiwaniem, pośród gąszczu wyłaniających się możliwości, właściwej drogi, którą należy podążać. Dziękujemy za wasz trud wyszukiwania. Dziękujemy za realizowane zamierzenia, marzenia, wizje. Wiele dróg, którymi przemierzacie, wielokrotnie było przebytych już wcześniej. Sposób ich przemierzania był jednak odmienny od waszego. Dziś zatrzymujemy się na chwilę, by docenić waszą niepowtarzalność. Przed Wami rozpoczyna się równocześnie nowa droga prowadząca do kolejnych celów. (…) To zadanie dla nas wszystkich, których Bóg stale  motywuje do działania. To zadanie dla was nominowanych, wyróżnionych, nagrodzonych. Wracajcie inną drogą, by nie czyhało na was niebezpieczeństwo  spoczęcia na laurach, ale ta chwila dziś tu przeżyta, była motywacją do wyruszenia drogą pomnażania talentów, którymi zostaliście obdarowani, by odkrywać nowe, nieznane, wspaniałe. A gdy już odkryjecie, to nie zapomnijcie podzielić się tym z nami”.   

Fot: bielskirynek.pl

Najnowsze wpisy