Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w ChAT

7 października 2021 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W wydarzeniu uczestniczył bp Adrian Korczago.

Tradycyjnie przed uroczystą inauguracją odbyło się ekumeniczne nabożeństwo. Prowadzili je duchowni reprezentujący trzy tradycje wyznaniowe: prawosławną, protestancką i starokatolicką. Czynnie w liturgii uczestniczył bp Adrian Korczago. Kazanie wygłosił bp supraski dr hab. Andrzej (Borkowski), prof. ChAT.

W drugiej części uroczystości głos zabrał Rektor ChAT abp. prof. Jerzy (Pańkowski), który wiele uwagi poświęcił ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o ChAT, podkreślając wyjątkową rolę i charakter uczelni w ramach publicznego szkolnictwa wyższego. Rektor zwrócił się do zebranych ze słowami refleksji dotyczącymi zgłębiania teologii oraz zwrócił uwagę na wyzwania stające przed Akademią w rozpoczynającym się roku akademickim.

Podejmujący kształcenie w Wydziale Teologicznym i Wydziale Nauk Społecznych ChAT Studenci oraz Uczestnicy Szkoły Doktorskiej złożyli ślubowanie, dołączając tym samym oficjalnie do społeczności akademickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Przemówienie studentów wygłosiła Ada Warowny – Przewodnicząca Samorządu Studentów ChAT, luteranka, która życzyła nowo przyjętym satysfakcji z wyboru uczelni i realizacji w jej murach założonych planów. Zapewniła jednocześnie o gotowości do służenia wsparciem, radą i przyjaźnią w ramach społeczności Akademii.

Pierwszy wykład w rozpoczynającym się 2021/2022 roku akademickim pt. Pasja i tożsamość naukowca. O władzy i wolności umysłu wygłosił prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Zbyszko Melosik.

Na zakończenie uroczystości Rektor ogłosił oficjalne rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2021/2022.

Relacja i zdjęcia: archiwum Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Najnowsze wpisy