Inauguracja roku akademickiego na uniwersytecie w Bielsku-Białej

W czwartek 12 października 2023 roku miała miejsce inauguracja roku akademickiego na nowo utworzonym Uniwersytecie Bielsko-Bialskim (UBB), który powstał w miejsce dawnej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

W uroczystościach wzięli udział pracownicy uczelni, studenci oraz grono zaproszonych gości, wśród nich rektorzy kilkunastu polskich uniwersytetów i politechnik, politycy szczebla państwowego i samorządowego, a także duchowni, wśród których obecny był zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp dr Adrian Korczago, prof. ChAT.

Inauguracja rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz przekazania uczelni nowego sztandaru, który na ręce Rektora dr. hab. inż prof. Jacka Nowakowskiego wręczył Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Jako pierwszy głos zabrał rektor Nowakowski, który wspominał historię bielsko-bialskiej uczelni. Użył do tego, chociażby historyczną okładkę „Kroniki Beskidzkiej” z 1969 roku. Następnie słowa pozdrowienia przekazali: Minister Grzegorz Puda, prezydent miasta Jarosław Klimaszewski oraz bp Adrian Korczago, który zwracając się do zebranych, powiedział: „Rok akademicki 2023/2024 wpisze się w historię tutejszej Alma Mater w sposób szczególny. Spełniają się tym samym marzenia wielu. Bielsko-Biała ma swój uniwersytet. To wielkie osiągnięcie i wyróżnienie zarazem. W imieniu Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP pragnę serdecznie pogratulować, a zarazem życzyć Bożego błogosławieństwa w stawianiu czoła wyzwaniom jakim uniwersytet musi sprostać w tak diametralnie zmieniającej się rzeczywistości naszych czasów. A na nową drogę życia kieruję do Was słowa z księgi Przysłów 8, 1.33-35: «Czy mądrość nie woła, a rozum nie daje znać o sobie? (…) Słuchajcie pouczenia i bądźcie mądrzy, nie lekceważcie go. Szczęśliwy, kto mnie słucha, kto czuwa codziennie u moich bram, kto czeka u moich drzwi. Kto bowiem mnie znajdzie, znajdzie życie i otrzyma łaskę od Pana».

Nie wystarczy spełniać wszelkie przypisane uniwersyteckiemu nauczaniu wymogi. Uniwersytetem trzeba być, by garnięto się w jego progi. Bielskie uczelnie, które nie były co prawda uniwersytetami, już ponad 100 lat temu ściągały rządnych wiedzy z różnych zakątków Europy. Niech Wam uda się to jeszcze piękniej. W uniwersyteckim procesie edukacyjnym, bowiem, rozchodzi się o universitas magistrorum et scholarium, zatem o szczególnego rodzaju więź pomiędzy ogółem nauczycieli, a uczniami. Ta relacja pomiędzy sztubakami a profesorami i vice versa rzutuje na sukces uniwersyteckiej przygody, która kształtowana w atmosferze autonomii, winna być motywacją do samorządności, a także mądrego zawiadywania wolnością w procesie uprawiania nauki i jej przekazywania.    

Magnificencjo, Profesorowie, Studenci! Czerpcie z bogatych zasobów mądrości, bądźcie szczęśliwcami we wsłuchiwaniu się w jej przekaz, czuwajcie u jej bram i znajdujcie pełnię życia, obdarowanego Bożą łaską. Ad multos Annos!”.                                                                               

Podczas uroczystości miała miejsce immatrykulacja nowych studentów i doktorantów, którą prowadził prorektor uczelni dr hab. inż. Tomasz Knefel. Następnie Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył pracownikom uniwersytetu złote, srebrne i brązowe odznaczenia państwowe. W dalszej kolejności władze uniwersytetu wręczyły wyróżnienia „Zasłużony dla Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego” oraz „Ambasador Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego”.

Okolicznościowy wykład pt. „O czym jeszcze powinien wiedzieć inżynier?” wygłosił prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego.

Źródło: na podstawie artykułu ze strony internetowej UBB

Zdjęcia: strona internetowa UBB, Beskidzka24.pl

Najnowsze wpisy