Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w Diecezji Cieszyńskiej

Trwa ogólnopolska ekumeniczna akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (WDzPDz). Diakonia Cieszyńska zainaugurowała ją uroczystym nabożeństwem w kościele Jezusowym w Cieszynie.

W Diecezji Cieszyńskiej akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozpoczęto w 2. Niedzielę Adwentu 4 grudnia 2022 roku. W nabożeństwie prowadzonym przez miejscowych duchownych – proboszcza ks. Marcina Brzóskę oraz proboszcza pomocniczego ks. Tomasza Chudeckiego uczestniczyli także przedstawiciele Diakonii Polskiej. Prezes Diakonii bp Ryszard Bogusz z Wrocławia wygłosił okolicznościowe kazanie, które oparł na Ewangelii Mateusza 5,14-16:Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. W trakcie zwiastowania Słowa Bożego biskup podkreślał, że światło jest symbolem nadziei i miłości, a wigilijna świeca znakiem gotowości do dzielenia się ową miłością, do czego kaznodzieja gorąco zachęcał. Dyrektor Generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk przekazała pozdrowienie, a także zaprezentowała sposób prowadzenia akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dyrektor Diakonii Diecezji Cieszyńskiej ks. radca Marek Londzin wraz z dziećmi uroczyście zapalili ekumeniczne świece. Słowo Boże odczytała przełożona żeńskiego Diakonatu „Eben-Ezer” siostra Ewa Cieślar. W nabożeństwie czynny udział wzięły także cieszyńskie chóry: dziecięcy chór „Hosanna” oraz Chór Kościelny. Podczas uroczystości obecni byli również siostra Lidia Gottschalk, Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Baszczyńska. Nabożeństwo można obejrzeć tutaj.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone jest wspólnie przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Pozyskane z rozprowadzenia świec środki przeznaczone są na projekty na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

źródło: Diakonia Polska

zdj. Youbube – Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie

Najnowsze wpisy