Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w diecezji cieszyńskiej

Trwa ogólnopolska ekumeniczna akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (WDzPDz). Diakonia Cieszyńska zainaugurowała ją uroczystym nabożeństwem w kościele ewangelickim w Wiśle.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone jest wspólnie przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Pozyskane z rozprowadzenia świec środki przeznaczone na projekty na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.W diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego akcja została zainaugurowana 5 grudnia 2021 r. podczas nabożeństwa w kościele ewangelickim w Wiśle. W nabożeństwie prowadzonym przez miejscowych duchownych – ks. Waldemara Szajthauera, proboszcza oraz ks. Oskara Wilda, wikariusza, uczestniczyli także przedstawiciele Diakonii Polskiej. Prezes Diakonii Bp Ryszard Bogusz wygłosił okolicznościowe kazanie, a Dyrektor Generalna Wanda Falk przekazała pozdrowienie. Ks. Marek Londzin, Dyrektor Diakonii Dieezji Cieszyńskiej w towarzystwie najmłodszych parafian uroczyście zapalił ekumeniczne świece. W nabożeństwie czynny udział wzięli również przyszłoroczni Konfirmanci. W śpiewie towarzyszyły dzieci ze Szkółki Niedzielnej z Tadeuszem Heczko oraz Chór miejscowej parafii pod dyr. Elżbiety Szajtauer.

Miłość wzajemna

Bp Ryszard Bogusz swoje kazanie oparł o fragment Listu Do Rzymian 13,8-10: „Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił.Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość”. W rozważaniu odniósł się zarówno do wyzwań współczesności – ograniczeń epidemicznych, sytuacji na wschodniej granicy, życiowych trudności najmłodszych spośród nas, jak również do realizowanych projektów pomocowych Diakonii Polskiej. Zaznaczył, że wigilijna świeca to dziś jeden  najbardziej rozpoznawalnych symboli świąt. „Świeca to nie tylko ów płomień za wigilijnym stole, ale przede wszystkim realna pomoc potrzebującym. To uwrażliwienie na tych, którzy cierpią” – podkreślał Prezes Diakonii. „Niech ten dzień, kiedy patrzymy na zapalone świece świadczy o tym, że chcemy wyjść naprzeciw tym wszystkim, którzy oczekują z naszej strony pomocy, gestu nadziei, wiary, pojednania” – przekonywał.

Mała świeca może czynić rzeczy wielkie

Dyrektor Wanda Falk w swoim pozdrowieniu nawiązała do idei i znaczenia akcji. Zwróciła uwagę na gesty solidarności z potrzebującymi, wnoszenie odrobiny światła i nadziei w życie dzieci marginalizowanych i pozbawionych perspektyw. „Wspólnie rozświetlmy przyszłość dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Światło wigilijnej świecy może zmienić bardzo wiele” – przekonywała. „Nie obawiajmy się, że możemy za mało. To, co błahe z pozoru może być początkiem zmian. Zapalmy więc w Adwencie tę niewielką świecę, by dla potrzebujących dzieci dokonać rzeczy wielkich! – dodała na zakończenie swojej wypowiedzi.

zdjęcia: Szymon Brodacki
źródło: Diakonia Polska

Najnowsze wpisy