Informacja o kontynuowaniu wstrzymania odprawiania nabożeństw

Publikujemy informację konferencji duchownych dotyczącą kontynuowania wstrzymania odprawiania nabożeństw w diecezji cieszyńskiej aż do odwołania.

Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!

W związku z nadal postępującą epidemią koronawirusa, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo parafian, a także trudności organizacyjne związane z zapewnieniem odpowiednich warunków higienicznych oraz dbając o to, by wśród uczestników nabożeństw nie powstały napięcia z powodu koniecznej selekcji wynikającej z ograniczonej liczby osób mogących uczestniczyć w nabożeństwie, wasi duchowi przewodnicy w oparciu o ustalenia konferencji biskupów podjęli wspólną decyzję, by na terenie Diecezji Cieszyńskiej nadal wstrzymać odprawianie nabożeństw aż do odwołania

Podjęcie takiej decyzji było bardzo trudne, ale uczyniliśmy to w poczuciu ewangelickiej odpowiedzialności za siebie nawzajem. Wynika ona z przykazania miłości bliźniego (Mt 22,39) oraz naszego rozumienia wolności chrześcijańskiej, która realizuje się w służbie miłości zawsze mającej na celu dobro bliźniego (Ga 5,13).

W dalszym ciągu zachęcamy was wszystkich do odprawiania indywidualnych nabożeństw domowych, korzystania z szerokiej palety nabożeństw internetowych oraz nagrań publikowanych na parafialnych stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Bardzo serdecznie prosimy, byście stwarzali możliwość korzystania z tych nabożeństw starszym i samotnym członkom naszych parafii.

Niech Bóg ma Was w swojej opiece, obdarza cierpliwością i wytrwałością w tym trudnym czasie. 

W imieniu konferencji duchownych Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

bp Adrian Korczago

Najnowsze wpisy