Instytut Pastoralny na Śląsku Cieszyńskim

W dniach 17-19 kwietnia 2023 roku odbył się Instytut Pastoralny dla wikariuszy i praktykantów, którzy przebywali w Wiśle-Jaworniku.

W pierwszym dniu Instytutu uczestnicy wzięli udział w prezentacji różnych wymiarów ewangelizacji w Kościele. Prof. Jerzy Sojka skupił się na ewangelizacji jako zadaniu Kościoła, ks. Marek Michalik rozszerzył to pojęcie i spojrzał na ten temat w kontekście parafialnym, natomiast ks. Tymoteusz Bujok omówił tę kwestię z perspektywy Centrum Misji i Ewangelizacji. Kursanci mogli skonfrontować się z pojęciem luterańskiego globalnego dialogu ekumenicznego oraz nowych pomysłów w tej tematyce, o czym referował prof. Sojka. Podczas forum kursantów prowadzonego przez bpa Adriana Korczago dzielono się swoimi doświadczeniami dnia codziennego służby, jak i życia prywatnego. Podczas sesji pod nazwą: „Ks. Antoni Niewiadomski po pasyjno-wielkanocnym maratonie – homiletyczno-duszpasterskie refleksje”, którą prowadził bp Korczago, dzielono się radościami przeżywanymi podczas okresu wielkanocnego.

W drugim dniu zjazdu kursanci skupiali się na tematyce regulaminu parafialnego w jego praktycznym wymiarze, a także wzięli udział w wycieczce do Galerii Adama Małysza w Wiśle, na Skocznię im. Adama Małysza, w okolice Zameczku Prezydenckiego w Wiśle-Czarne,  a także w koncercie Męskiego Kameralnego Zespołu Śpiewu Cerkiewnego „Partes” z Poznania, który wystąpił w kościele Zbawiciela w Bielsku w ramach festiwalu „Sacrum in Musica”.

Ostatni dzień Instytutu miał miejsce w Dzięgielowie, gdzie kursanci odwiedzili siedzibę Centrum Misji i Ewangelizacji. Tam ks. Tymoteusz Bujok przedstawił strukturę działania CME poprzez motto Centrum – „Ludzie to Boża metoda – DNA Centrum Misji i Ewangelizacji”. Następnie Katarzyna Wesner-Macura opowiedziała uczestnikom o elementach składowych pracy w grupie. Po obiedzie kursanci udali się do Ewangelickich Domów Opieki, gdzie młodzi wikariusze i praktykanci mogli przeprowadzić rozmowy duszpasterskie z pensjonariuszami domów opieki Emaus 1 i Emaus 2, które podsumowano pod przewodnictwem bp. Adriana Korczago. Ostatnim punktem programu wizyty w Dzięgielowie było spotkanie z diakonisami Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer, które prowadzili ks. Marek Londzin, duszpasterz diakonatu, oraz siostra przełożona Ewa Cieślar. Na zakończenie Instytutu, podczas  uroczystej kolacji bp Adrian Korczago poprowadził podsumowanie tej edycji.

Zdjęcia: bp Adrian Korczago, ks. Bartłomiej Polok, z festiwalu „Sacrum in Musica” ks. Krzysztof Cienciała

Najnowsze wpisy