Instytut Pastoralny w Warszawie i Żyrardowie

Od 30 czerwca do 3 lipca 2022 roku w Warszawie i Żyrardowie odbywał się Instytut Pastoralny dla wikariuszy i praktykantów. 

W czwartek 30 czerwca odbyło się m.in. spotkanie z Biskupem Kościoła Jerzym Samcem oraz wykład prof. dr hab. Tadeusza Zielińskiego pt. „Aktualne zagadnienia prawa i praktyki pogrzebowej”. Dyrektor Instytutu Pastoralnego bp Adrian Korczago poprowadził natomiast forum kursantów oraz warsztaty z prowadzenia posiedzeń rad parafialnych. 

Piątkowy czas kursanci spędzili m.in. na wykładach prof. dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty pt.: „Przemoc wobec dzieci i młodzieży i przemoc rówieśnicza. Jak rozmawiać z ofiarą i sprawcą przemocy?” oraz „Praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniami ze spektrum autyzmu”. Warsztaty pt. „Jak przekazać komunikat w 2 minuty?” poprowadziła natomiast ks. Halina Radacz. Każdy uczestnik pod fachowym okiem kamerzysty nagrywał przygotowaną relację na zadany temat,  następnie wszystkie wystąpienia zostały omówione.  Na koniec dnia bp Adrian Korczago poprowadził sesję podporządkowaną „Ważnym tematom do rozmów w kościelnym kontekście”. 

W sobotę mgr Iwona Nowakowska poprowadziła dwie sesje: „Samorzecznictwo jako droga do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi” oraz „Współczesne modele rozumienia zaburzeń neurorozwojowych i psychicznych, czyli odejście od modelu zdrowia i choroby”. O Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej – celach, strukturze i przebiegu opowiedzieli prof. dr hab. Jerzy Sojka wraz z ks. Arkadiuszem Raszką, a następnie sam profesor poprowadził sesję pt. „Temat Zgromadzenia Ogólne ŚFL  – Kraków 2023”. Ostatnią sesję w Warszawie pt. „Służba w Kościele –branie czy dawanie?” prowadził bp Adrian Korczago. 

W niedzielę uczestnicy IP czynnie uczestniczyli w nabożeństwie w Żyrardowie. W liturgii wzięli udział: ks. Grzegorz Fryda, praktykanci: Jarosław Sajdok i Mikołaj Kotkowski, ks. Wiktoria Matloch, ks. Mateusz Mendroch. Kazanie wygłosił bp Adrian Korczago. Kursanci zwiedzali także miasto, odkrywając ewangelickie ślady jego przeszłości. 

zdjęcia: ks. Bartłomiej Polok

Najnowsze wpisy