Integracyjne spotkanie duchownych

14 września na terenie Nadleśnictwa Wisła zorganizowano integracyjne spotkanie duchownych diecezji cieszyńskiej wraz z rodzinami i współpracownikami diecezji.

Grupa ok. 60 osób zwiedziła Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej, mogąc dzięki temu lepiej poznać teren Beskidu Śląskiego i obszar Nadleśnictwa Wisła. Następnie uczestnicy odwiedzili Muzeum Świerka, szkółkę leśną, Karpacki Bank Genów, a także Wolierową Hodowlę Głuszców w Stacji Badań Fitoklimatycznych Wyrchczadeczka w Jaworzynce.

W dalszej części spotkania zebrani zjedli posiłek i integrowali się podczas wykonywania różnych zadań w grupach, a dzieci brały udział w specjalnie przygotowanym dla nich programie. Spotkanie zakończono wspólnym śpiewem oraz modlitwą.

Najnowsze wpisy