Intensywny wrzesień w duszpasterstwie policji

Publikujemy relację Ewangelickiego Duszpasterza Policji, ks. Marka Twardzika.

1 września w Cieszynie odbyły się obchody upamiętniające wydarzenia sprzed 82 lat, czyli kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystości  odbyły się pod Pomnikiem Ofiar Hitleryzmu. Po wspólnej modlitwie poprowadzonej przez kapelanów Służ Mundurowych pod pomnikiem złożono symboliczne wiązanki kwiatów.

2 września miały miejsce obchody 21. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, gdzie spoczywa ok. 5 tysięcy zamordowanych Polskich Policjantów. Po nabożeństwie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, na dziedzińcu Komendy Głównej Policji w Warszawie, przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Policji i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Po modlitwie kapelanów nastąpiła uroczysta zmiana warty, po czym odczytano Apel Pamięci oraz złożono wieńce i kwiaty.

4 września w cisownickiej parafii odbyło się spotkanie policjantów wyznania ewangelickiego. Zebrani wzięli udział w ciekawej prelekcji ks. prof. Marka Uglorza na temat: „Jesteście strażnikami życia i sprawiedliwości” oraz wysłuchali utworów muzycznych w wykonaniu Zofii Bujok – wokal oraz Michała Kasztury – gitara. Był to czas wspólnych rozmów, poznawania się i pogłębiania wzajemnych relacji. 

10 września na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyły się obchody 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Główna część wydarzenia miała miejsce przed Grobem Policjanta Polskiego, gdzie upamiętniono zmarłych i pomordowanych policjantów II Rzeczpospolitej. Odczytany został także Apel Pamięci, zakończony salwą honorową. 

We wszystkich uroczystościach i spotkaniach uczestniczył ks. Marek Twardzik – ewangelicki duszpasterz policji.

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej