IV Śląskie Forum Reformacyjne i obrady synodu

2 listopada 2019 roku w Cieszynie odbyło się IV Śląskie Forum Reformacyjne oraz obrady Synodu Diecezji Cieszyńskiej.

Forum, przypadające dokładnie w 200. rocznicę urodzin ks. Leopolda Otto, rozpoczęto modlitwą w kościele Jezusowym, którą prowadził bp Adrian Korczago, przywołując myśli z wielu kazań ks. Otto. Postać duchownego przybliżył zebranym ks. Jerzy Below. Zebrani usłyszeli pieśni w wykonaniu Cieszyńskiego Chóru Kościelnego pod dyr. diakon Joanny Sikory.

Druga część Forum odbyła się w sali widowiskowej Domu Narodowego. Uczestnicy wysłuchali wykładów Co nam pozostawił ks. Leopold Otto? prof. Tadeusza Stegnera oraz Ks. Leopold Otto w oczach swoich śląskich adwersarzy prof. Grażyny Kubicy-Heller. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy zaprezentowali etiudę teatralną „Zakorzenienie”, a oprawę muzyczną przygotował Chór Warsztatów Muzycznych 2019. Podczas Forum wręczono nagrody im. ks. Leopolda Otto trzem parafiom ewangelickim, w których pracował ks. Otto – parafii w Piotrkowie Trybunalskim, świętej Trójcy w Warszawie oraz parafii w Cieszynie. Nagrody odebrali proboszczowie parafii – ks. ppłk Wiesław Żydel, ks. dr Piotr Gaś oraz ks. Marcin Brzóska. Ponadto burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz poinformowała zebranych o planach nadania skwerowi przy kościele Jezusowym imienia ks. Leopolda Otto.

Po południu synodałowie diecezji cieszyńskiej udali się do sali konfirmacyjnej parafii w Cieszynie by prowadzić obrady VI sesji VI kadencji synodu diecezjalnego. Po powitaniu biskup przyjął ślubowanie nowego członka synodu, ks. Piotra Ucińskiego, powołano także komisję skrutacyjną i przyjęto protokół z poprzedniej sesji. Kurator diecezji Tomasz Bujok przedstawił propozycję budżetu na 2020 rok, która została przyjęta. Następnie zebrani dyskutowali na temat wniosków zgłoszonych przez synodałów dotyczących odpowiedniego czasu konfirmacji. Synod przyjął uchwałę (46 głosów za, 40 przeciw, 2 wstrzymujące) ustalającą czas konfirmacji na 8 klasę szkoły podstawowej w oparciu o dwuletni okres nauki konfirmacyjnej w wymiarze 55 godzin. Jednocześnie synod uchylił uchwałę z 24 listopada 2018 roku, która wprowadzała konfirmację w 1 klasie szkoły średniej. Na zakończenie zmówiono modlitwę, a bp Adrian Korczago udzielił synodałom błogosławieństwa.

Zdjęcia: Adam Klemens

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej