IX Ekumeniczny Maraton Biblijny

13 stycznia 2017 roku w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej po raz dziewiąty odbył się Ekumeniczny Maraton Biblijny.

Przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich, władz samorządowych, służb mundurowych, dziennikarze, działacze społeczni oraz członkowie różnych organizacji na Podbeskidziu – łącznie 25 osób – odczytało 11 pierwszych rozdziałów Dziejów Apostolskich. Spotkanie tradycyjnie połączone jest z obchodami Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Spotkanie zostało zainaugurowane przemówieniami bp. Romana Pindla, zwierzchnika diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego oraz bp. Adriana Korczago, biskupa diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zwrócili oni uwagę na wielką wagę wydarzeń opisywanych na kartach Dziejów Apostolskich oraz zachęcili do tego, by poprzez lekturę Bożego Słowa odkrywać Boga wkraczającego w osobie Jezusa Chrystusa w ludzką rzeczywistość.

Do tej pory wspólnie w ramach kolejnych edycji odczytano Ewangelię Łukasza (2009), Ewangelię Marka (2010 i 2011), fragmenty Dziejów Apostolskich opisujące historię ap. Pawła (2012), początek 1. księgi Mojżeszowej (2013), List ap. Pawła do Filipian (2014), Księgę Kaznodziei Salomona (2015) oraz List do Rzymian (2016).

Zdjęcia: wiadomosci.bielsko.info

Najnowsze wpisy