Jesienna sesja Synodu Diecezjalnego

5 listopada 2022 roku w Wiśle-Centrum odbyła się I sesja VII kadencji Synodu Diecezji Cieszyńskiej.

Obrady poprzedziło nabożeństwo komunijne w kościele Apostołów Piotra i Pawła w Wiśle. Liturgię prowadzili bp Adrian Korczago oraz ks. radca Waldemar Szajthauer. Teksty biblijne odczytali radczyni Krystyna Pankała oraz kurator Tomasz Bujok. Zwierzchnik diecezji wygłosił kazanie w oparciu o Ewangelię Mateusza 5,32-37, w którym mówił: „Rozpoczynamy wspólny czas synodalnych zmagań w ramach Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Ma to miejsce w konkretnym kontekście. Rozpoczynamy w czasie narastającej dewaluacji znaczenia słowa, zwłaszcza danego sobie nawzajem. W czasie panoszącego się kłamstwa, które popierane bywa małymi kłamstwami, by przysłaniać kłamstwa ekstremalne. Rozpoczynamy naszą wędrówkę w dniach rozkwitu środków międzyludzkiej komunikacji, które w paradoksalny sposób wydają się coraz bardziej komplikować wzajemne porozumiewanie się […] Coraz mniej się rozumiemy. Coraz trudniej przychodzi nam wspólnie coś budować. Wpadamy w objęcia niszczącej destrukcji. Nasza ludzka pewność siebie, zwieńczona zdeformowaną, monstrualną pychą, prowadzi do populistycznych zabiegów, które próbują usprawiedliwić najbardziej odczłowieczone formy zapanowania nad drugim człowiekiem, co możemy chociażby obserwować na przykładzie rosyjskiej agresji w Ukrainie. […] Jezus określa sposób naszego wypowiadania się: tak – tak, nie – nie […] Jezusowi chodzi o otwartość przy zdecydowanym ograniczaniu wszelkich form kombinowania, przypodobania się, wymijających wypowiedzi, by tylko ostatecznie nie opowiedzieć się i nie zaprezentować swojego stanowiska. […] Jezus oczekuje wiarygodności i zaangażowania. W kontekście naszego synodalnego spotkania oczekuje tego bardzo konkretnie od nas, reprezentantów poszczególnej parafii czy gremiów naszej diecezji. […] Jezus oczekuje, że przyłożywszy rękę do synodalnej roli, zaangażujemy się całymi sobą”.

Obrady synodu miały miejsce w Domu Zborowym wiślańskiej parafii. Odbyło się ślubowanie synodałów, powołano sekretarzy i członków komisji skrutacyjnej, przedstawiono porządek obrad oraz propozycję poprawek do budżetu diecezji na 2022 rok. Następnie zwierzchnik diecezji podziękował Radzie Diecezjalnej za dotychczasową służbę sześciu lat w ramach VI kadencji Synodu Diecezjalnego. Przewodnictwo obrad przejął Biskup Kościoła Jerzy Samiec, który przeprowadził wybory nowej Rady Diecezjalnej oraz Komisji Rewizyjnej na czas VII kadencji Synodu Diecezjalnego trwającej 5 lat.

W skład nowej Rady Diecezjalnej weszli: Tomasz Bujok – kurator, ks. Waldemar Szajthauer – radca duchowny, Krystyna Penkała – radczyni świecka. Do Komisji Rewizyjnej powołano: Jana Króla, Jana Machalicę oraz Jadwigę Pietroszek, zastępcami zostali Jerzy Sikora i Łukasz Pietroszek.

W dalszej części obrad Biskup Kościoła mówił o specyfice Diecezji Cieszyńskiej na tle całego Kościoła. O przykładach prześladowań Kościoła w Indiach mówił Marek Rymorz, wyświetlając także krótki film i zmawiając modlitwę. Następnie każdy z synodałów przedstawił się prezentując swe dotychczasowe zaangażowanie w Kościele. Była również sposobność, by zapoznać się z nowymi praktykantami Diecezji Cieszyńskiej. W trakcie obrad powołano przewodniczących poszczególnych komisji diecezjalnych.

Na zakończenie obrad głos zabrali Biskup Kościoła oraz Biskup Diecezji Cieszyńskiej.

Najnowsze wpisy