Jesienna sesja Synodu Kościoła

W Warszawie w dniach 15-17 października 2021 roku odbyła się 11. sesja Synodu Kościoła XIV kadencji. W zgromadzeniu uczestniczyli przedstawiciele Diecezji Cieszyńskiej.

Obrady Synodu rozpoczęły się nabożeństwem, podczas którego kazanie wygłosił ks. Marcin Orawski z Wrocławia. Po nabożeństwie synodałowie wysłuchali sprawozdania Rady Synodalnej, Biskupa Kościoła i Konsystorza. Zaprezentowano również ostateczne brzmienie tematów w latach 2022-2024 nawiązujących do głównych haseł zgromadzenia ogólnego ŚFL w Krakowie. Zgodnie z uchwałą Rady Synodalnej będą one następujące:

2022 – ROK JEDNOŚCI – „Jedno ciało – Duch Święty tworzy jedność”

2023 – ROK POJEDNANIA – „Jeden Duch – Duch Święty daje pojednanie”

2024 – ROK NADZIEI – „Jedna nadzieja – Duch Święty odnawia”.

Po przyjęciu sprawozdań rozpoczęto prace nad wnioskami, które wpłynęły na jesienny synod. Pierwszy dzień synodu zakończył się modlitwą i wieczornym rozważaniem, które wygłosił Łukasz Cieślak z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocławiu.

W sobotę synodałowie dyskutowali nad wnioskiem Synodalnej Komisji Kobiet o ordynowaniu kobiet na księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W głosowaniu tajnym Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce opowiedział się za wprowadzeniem ordynacji kobiet na księży.

Za wnioskiem Synodalnej Komisji Kobiet głosowało 45 osób, 13 było przeciw, głos był wstrzymujący. Zgodnie z procedurą, uchwalenie wniosku dotyczącego zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego wymaga uzyskania większości 2/3 głosów.

Dyskusja na temat ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce toczyła się z przerwami od ponad 70 lat. W 1963 roku umożliwiono absolwentkom teologii wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego, dzięki czemu katechetki nauczały, odprawiały nabożeństwa i zajmowały się pracą duszpasterską w parafiach. W 2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji stwierdziła, że nie istnieją przeszkody natury teologicznej w ordynowaniu kobiet na posługę księdza. Od 1999 r., dzięki zmianom w Pragmatyce Służbowej, kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce mogły być duchownymi w posłudze diakona. Mogły podejmować pracę charytatywną, ewangelizacyjno-misyjną oraz pomocniczą służbę Słowa Bożego (m.in. prowadzenie nabożeństw, ślubów i pogrzebów, sprawowanie sakramentów, od 2016 r. także Sakramentu Komunii Świętej), nie miały jednak możliwości samodzielnego prowadzenia parafii. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Trzeciego dnia obrad synodałowie pracowali m.in. nad stanowiskiem w sprawie wsparcia dla osób na granicy z Białorusią – tekst stanowiska dostępny na oficjalnej stronie Kościoła.

Zdjęcia i relacja na podstawie: www.luteranie.pl

Najnowsze wpisy