Jubileusz 20-lecia Małej Książnicy Cisownickiej

W sobotę 28 października 2023 roku odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia Małej Książnicy Cisownickiej.

W ostatnią sobotę października w parafii ewangelickiej w Cisownicy obchodzono jubileusz 20-lecia Małej Książnicy Cisownickiej. Ponad 20 lat temu zrodził się pomysł, by zebrać książki spod strzech i z piwnic cisownickich domów na wystawę starodruków. Po kilku ekspozycjach z zebranych książek Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy oraz parafia w Cisownicy powołali do istnienia Małą Książnicę Cisownicką (MKC). W ostatnich latach część z książek przeszła konserwatorską renowację w pracowni Biblioteki Śląskiej w Katowicach i na kanwie tego powstał pomysł, aby w pod kościołem stworzyć czytelnię Książnicy, którą w minioną sobotę uroczyście otwarto.

Podczas uroczystości zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago pogratulował inicjatywy i nawiązał do Pamiątki Reformacji życząc, aby czytelnia MKC była zawsze żywym miejscem, które wypełnione będzie treścią i żywym Słowem. Gratulacje i życzenia przekazali także obecni na uroczystości wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, poseł Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, prof. Tadeusz Sławek, prof. Daniel Kadłubiec oraz ks. Jan Kozieł. W nowo otwartej czytelni można było zobaczyć zbiory Książnicy oraz książki, które dzień wcześniej wróciły z pracowni konserwatorskiej Biblioteki Śląskiej. Z ramienia Biblioteki obecna była pani dr Agnieszka Biały, kierownik Działu Ochrony, Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów oraz pani Małgorzata Wadowska, która przybliżyła proces konserwacji starodruków.

Czytelnia ma przede wszystkim pełnić rolę instytucji szeroko pojętej kultury, ma być miejscem spotkań mieszkańców regionu, a także uczniów, konfirmantów, młodzieży z ciekawymi ludźmi. W przyległych do czytelni pomieszczeniach powstał także mini hostel na prawie 30 miejsc.

Tekst: ks. Marek Twardzik

Zdjęcia: strona internetowa Gminy Goleszów, M. Śmierciak

Najnowsze wpisy