Jubileusz 30 lat Augustany

We wtorek 12 kwietnia w kościele Zbawiciela w Bielsku odbył się jubileusz „30 lat „Augustany” na Bielskim Syjonie”. 

Zebranych w kościele powitał ks. Piotr Sztwiertnia. W uroczystości uczestniczyli duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na czele z Biskupem Kościoła Jerzym Samcem, przedstawiciele najwyższych władz ustawodawczych i wykonawczych Kościoła, na czele z Prezesem Synodu ks. Adamem Maliną oraz reprezentanci licznych instytucji kościelnych. Obecni byli także: zastępca prezydenta miasta Bielska-Białej Adam Ruśniak, wicestarosta bielski Andrzej Kamiński oraz przedstawiciele władz samorządowych współpracujących z Drukarnią i Wydawnictwem Augustana. W jubileuszu wzięli udział również byli i obecni pracownicy Drukarni i Wydawnictwa Augustana, współpracownicy obu instytucji, partnerzy biznesowi i klienci. 

Po powitaniu modlitwę zmówił gospodarz miejsca, proboszcz parafii ewangelickiej w Bielsku ks. Krzysztof Cienciała. Następnie wyświetlono zdjęcia z minionych 30 lat działalności „Augustany”, które omawiał ks. Jerzy Below, dyrektor Wydawnictwa Augustana. 

W dalszej części uroczystości ks. Piotr Sztwiertnia zaprosił do rozmowy Korneliusza Glajcara, dyrektora Drukarni Augustana oraz ks. Jerzego Belowa. Obaj dyrektorzy byli pytani o emocje związane z jubileuszem, doświadczeniami i wyzwaniami, które towarzyszyły im w pracy, dzielili się spostrzeżeniami na temat projektów i zadań, z których są szczególnie dumni oraz opisywali, z jakimi emocjami patrzą w przyszłość. Wyświetlono również materiał redakcji ekumenicznej Telewizji Polskiej „Na Bożą chwałę. 30 lat Augustany”. 

Do zebranych przemówili Biskup Kościoła Jerzy Samiec oraz Biskup Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago, którzy w ramach podziękowania wręczyli pamiątkowe dyplomy byłym i obecnym pracownikom drukarni i wydawnictwa. Glos zabrali również zaproszeni goście – Prezes Synodu ks. Adam Malina, zastępca prezydenta miasta Bielska-Białej Adam Ruśniak oraz wicestarosta bielski Andrzej Kamiński, dziękując za dotychczasowe zaangażowanie i pracę na rzecz Kościoła, miasta i powiatu bielskiego oraz okolic. 

Na zakończenie Biskup Kościoła Jerzy Samiec udzielił zebranym błogosławieństwa. 

Muzycznie uroczystość ubogacił chór „Sola Fide” z parafii ewangelickiej w Goleszowie pod dyrekcją Małgorzaty Konarzewskiej. 

tekst: ks. Piotr Sztwiertnia

zdjęcia: Karol Śliwka (Zwiastun Ewangelicki)

Najnowsze wpisy