Jubileusz 30-lecia ordynacji i 20-lecia służby w Wiśle ks. radcy Waldemara Szajthauera

Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle zorganizowała w niedzielę 17 grudnia dziękczynne nabożeństwo jubileuszowe z okazji 30-lecia ordynacji i 20-lecia wiślańskiej posługi ks. Waldemara Szajthauera. 

W nabożeństwie uczestniczyli bp Adrian Korczago, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej oraz biskupi seniorzy: bp Janusz Jagucki i bp Paweł Anweiler. Liturgię poprowadził ks. Marek Michalik, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Czarnem, natomiast fragmenty biblijne czytali reprezentanci Młodzieżówki: Kaja Szajthauer i Wiktor Paluch. Chór Parafialny pod dyrekcją Elżbiety Szajtauer służył pieśnią.

W nabożeństwie wziął udział także Tomasz Bujok, burmistrz miasta Wisła i jednocześnie kurator Diecezji Cieszyńskiej. Podczas spotkania po nabożeństwie obecni byli ks. Leszek Czyż, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Malince oraz ks. Zdzisław Sztwiertnia, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Jaworniku.

Na początku uroczystego nabożeństwa głos zabrał Leszek Podżorski, kurator wiślańskiej parafii, który w imieniu całego zboru podziękował ks. Waldemarowi Szajthauerowi za 20 lat służby. Swoje podziękowania i życzenia oparł na fragmencie z Ewangelii Mateusza, w którym mowa jest o budowaniu na właściwym fundamencie.

– Przewodzenie wspólnocie parafialnej nie jest łatwym zadaniem. Patrząc na minione 20 lat widzimy trudny proces budowania – czasem było to budowanie w trudnych warunkach, w starciu z wieloma przeciwnościami i ludzkimi słabościami. Jednak wbrew wszystkiemu zawsze motywował nas Ksiądz do podejmowania starania i działania, do poszukiwania właściwego fundamentu i żmudnego dokładania kolejnych cegieł. (…) Dziękujemy za wszelki trud i cierpliwość. Dziękujemy za zaangażowanie zarówno na polu duchowym, jak i materialnym. Dziękujemy za towarzyszenie i wsparcie we wspólnym budowaniu. Dziękujemy za wskazywanie na właściwy fundament – powiedział Leszek Podżorski.

Życzenia jubilatowi złożyły delegacje różnych grup działających w parafii: Koła Pań, Chóru Parafialnego, Szkółki Niedzielnej i Młodzieżówki.

Bp Adrian Korczago przed udzieleniem błogosławieństwa wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił trud związany ze służbą duchownego, ale jednocześnie wskazał na właściwy cel tej służby, czyli zwiastowanie chwały Bożej. Na ambonie stanął ks. Waldemar Szajthauer głosząc kazanie na podstawie Listu do Rzymian 15,4-13. To ten sam tekst, który wyznaczony był 30 lat temu w kazaniu ordynacyjnym.

Ks. Waldemar Szajthauer został ordynowany na duchowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 13 grudnia 1987 r. w Świętochłowicach. W 1997 r. objął Parafię Ewangelicko-Augsburską w Wiśle. Proboszcz z Wisły jest ponadto radcą diecezjalnym i radcą synodalnym.

Tekst: ks. Łukasz Ostruszka

Zdjęcia: Szymon Brodacki/fotobrodacki.pl

Najnowsze wpisy