Jubileusz 30-lecia ordynacji i 20-lecia służby w Wiśle ks. radcy Waldemara Szajthauera

Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle zorganizowała w niedzielę 17 grudnia dziękczynne nabożeństwo jubileuszowe z okazji 30-lecia ordynacji i 20-lecia wiślańskiej posługi ks. Waldemara Szajthauera. 

W nabożeństwie uczestniczyli bp Adrian Korczago, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej oraz biskupi seniorzy: bp Janusz Jagucki i bp Paweł Anweiler. Liturgię poprowadził ks. Marek Michalik, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Czarnem, natomiast fragmenty biblijne czytali reprezentanci Młodzieżówki: Kaja Szajthauer i Wiktor Paluch. Chór Parafialny pod dyrekcją Elżbiety Szajtauer służył pieśnią.

W nabożeństwie wziął udział także Tomasz Bujok, burmistrz miasta Wisła i jednocześnie kurator Diecezji Cieszyńskiej. Podczas spotkania po nabożeństwie obecni byli ks. Leszek Czyż, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Malince oraz ks. Zdzisław Sztwiertnia, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Jaworniku.

Na początku uroczystego nabożeństwa głos zabrał Leszek Podżorski, kurator wiślańskiej parafii, który w imieniu całego zboru podziękował ks. Waldemarowi Szajthauerowi za 20 lat służby. Swoje podziękowania i życzenia oparł na fragmencie z Ewangelii Mateusza, w którym mowa jest o budowaniu na właściwym fundamencie.

– Przewodzenie wspólnocie parafialnej nie jest łatwym zadaniem. Patrząc na minione 20 lat widzimy trudny proces budowania – czasem było to budowanie w trudnych warunkach, w starciu z wieloma przeciwnościami i ludzkimi słabościami. Jednak wbrew wszystkiemu zawsze motywował nas Ksiądz do podejmowania starania i działania, do poszukiwania właściwego fundamentu i żmudnego dokładania kolejnych cegieł. (…) Dziękujemy za wszelki trud i cierpliwość. Dziękujemy za zaangażowanie zarówno na polu duchowym, jak i materialnym. Dziękujemy za towarzyszenie i wsparcie we wspólnym budowaniu. Dziękujemy za wskazywanie na właściwy fundament – powiedział Leszek Podżorski.

Życzenia jubilatowi złożyły delegacje różnych grup działających w parafii: Koła Pań, Chóru Parafialnego, Szkółki Niedzielnej i Młodzieżówki.

Bp Adrian Korczago przed udzieleniem błogosławieństwa wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił trud związany ze służbą duchownego, ale jednocześnie wskazał na właściwy cel tej służby, czyli zwiastowanie chwały Bożej. Na ambonie stanął ks. Waldemar Szajthauer głosząc kazanie na podstawie Listu do Rzymian 15,4-13. To ten sam tekst, który wyznaczony był 30 lat temu w kazaniu ordynacyjnym.

Ks. Waldemar Szajthauer został ordynowany na duchowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 13 grudnia 1987 r. w Świętochłowicach. W 1997 r. objął Parafię Ewangelicko-Augsburską w Wiśle. Proboszcz z Wisły jest ponadto radcą diecezjalnym i radcą synodalnym.

Tekst: ks. Łukasz Ostruszka

Zdjęcia: Szymon Brodacki/fotobrodacki.pl

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej