Jubileusz 50-lecia ordynacji bp. Janusza Jaguckiego i ks. Jana Kozieła

W Niedzielę Wieczności 22 listopada 2020 roku podczas nabożeństwa w cieszyńskim kościele Jezusowym obchodzono jubileusz 50-lecia ordynacji bp. Janusza Jaguckiego i ks. Jana Kozieła. Wspomniano także ordynowanego wówczas śp. ks. Emila Gajdacza.

Do jubilatów – obecnego w kościele ks. Jana Kozieła oraz oglądającego transmisję w internecie bp. Janusza Jaguckiego – zwrócił się zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago. W nawiązaniu do słów z Księgi Objawienia ap. Jana biskup przywoływał losy wówczas ordynowanych trzech duchownych, którzy w różnych miejscach Kościoła świadczyli o wiarygodnym i prawdziwym Bogu (Obj 21,5), życzył Bożej opieki i dalszego wsparcia. Podczas nabożeństwa biskup wspomniał także śp. ks. Emila Gajdacza, zmarłego w październiku 2020 roku. 

Bp Janusz Jagucki urodził się 14 lutego 1947 roku w Sorkwitach jako syn ks. Alfreda Jaguckiego i Agnieszki zd. Rynkiewicz. W latach 1965-1970 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy pt. Kościół wobec ludzi samotnych.

22 listopada 1970 roku został ordynowany w Goleszowie przez bp. Andrzeja Wantułę. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii w Giżycku, a w latach 1973-76 był jej administratorem. Ponadto administrował parafiami w Ełku, Suwałkach (1975-85) i Rynie (1976-86). Od dnia 9 maja 1976 roku był proboszczem parafii w Giżycku. Był także członkiem Synodu Kościoła, wizytatorem lekcji religii oraz koordynatorem współpracy z zakonem Joannitów w Diecezji Mazurskiej.

4 listopada 2000 roku Synod Kościoła wybrał go na Biskupa Kościoła. 6 stycznia 2001 roku został konsekrowany w kościele św. Trójcy w Warszawie. Urząd pełnił do 6 stycznia 2010 roku.

Bp Janusz Jagucki jest żonaty, ma jedną córkę. 

Ks. Jan Kozieł urodził się w Piasku koło Pszczyny 6 kwietnia 1946 roku. W latach 1965-70 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W Niedzielę Wieczności 22 listopada 1970 roku został ordynowany w Pszczynie przez bp. Andrzeja Wantułę, któremu asystowali ks. sen. Alfred Hauptman oraz ks. radca Jan Motyka.

Po ordynacji został mianowany wikariuszem diecezjalnym Diecezji Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu, pełniąc jednocześnie obowiązki wikariusza parafialnego. W 1976 roku został skierowany jako administrator do parafii Wang w Karpaczu Górnym, a 15 października 1978 roku został wprowadzony w urząd proboszcza przez ówczesnego zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej ks. sen. Józefa Pośpiecha. Ks. Jan Kozieł pełnił także obowiązki konseniora Diecezji Wrocławskiej.

W 1988 roku został wybrany proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Cisownicy, gdzie służył do emerytury w 2011 roku. Był członkiem Synodu Kościoła, radcą Diecezji Cieszyńskiej oraz pełnił obowiązki generalnego wizytatora nauczania kościelnego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Obecnie jest duszpasterzem szpitalnym Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Ks. Jan Kozieł jest żonaty, ma trzy córki. 

Zdjęcia: archiwum luteranie.pl; Jan Król

Najnowsze wpisy