Jubileusz 80. urodzin Anny Stanieczek

5 grudnia 2020 roku Anna Stanieczek – pochodząca z Goleszowa dyrygentka, skrzypaczka, pedagog – obchodzi jubileusz 80. urodzin.

Anna Stanieczek pracowała w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie, kształcąc młodych adeptów gry na skrzypcach i pełniąc także przez wiele lat funkcję zastępcy dyrektora. Uzyskała specjalizację I stopnia w zakresie prowadzenia chórów i zespołów wokalnych przyznaną przez Wojewódzką Komisję Kwalifikacyjną w Bielsku-Białej. Była zaangażowana w działalność kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, kapeli dziecięco-młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów” oraz Cieszyńskiej Orkiestry Symfonicznej. 

Za swą działalność kulturalno-społeczną nagrodzona wieloma odznaczeniami państwowymi – m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki III stopnia, Srebrną Odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”, Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Bielskiego”. W 1997 roku otrzymała także Srebrną Cieszyniankę, w 2010 roku za wieloletnie propagowanie ewangelickiej muzyki kościelnej oraz otwarcie nowych dróg w działalności chórów parafialnych i za wychowanie wielu pokoleń muzyków ściśle związanych z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP otrzymała nagrodę „Zwiastuna Ewangelickiego” im. ks. Leopolda Otto, a w 2018 roku została odznaczona Złotą Odznakę za zasługi dla województwa śląskiego. 

Od 1978 roku nieprzerwanie dyryguje chórem męskim „Cantus” parafii ewangelickiej w Goleszowie, prowadzi chór parafii ewangelickiej w Dzięgielowie. Przez wiele lat dyrygowała chórem mieszanym parafii ewangelickiej w Goleszowie, dyrygowała także Ustrońskim Chórem Ewangelickim.

Najnowsze wpisy