Jubileusz 80. urodzin ks. prof. Manfreda Uglorza

12 listopada 2020 roku ks. prof. Manfred Uglorz obchodzi jubileusz 80. urodzin.

W imieniu całej diecezji, wraz z ks. radcą Waldemarem Szajthauerem, biskup Adrian Korczago przekazał jubilatowi, a zarazem promotorowi swojej pracy doktorskiej, okolicznościowe życzenia. Wyraził Bogu wdzięczność za długoletnią służbę duszpasterską, kaznodziejską i nauczającą zarówno na terenie diecezji, jak i w wymiarze naukowym w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, na Uniwersytecie Śląskim i w Wyższej Szkole Administracji, życząc jubilatowi dalszego błogosławieństwa i siły, by nadal mógł ubogacać czytelników kolejnymi publikacjami.

Ks. prof. Manfred Uglorz urodził się 12 listopada 1940 roku w Łaziskach Średnich. W latach 1958–1962 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy pt. Geneza i życie prazboru w Jerozolimie.

30 września 1962 roku w kościele św. Jana w Mikołowie został ordynowany na księdza przez bp. Andrzeja Wantułę w asyście ks. Edwarda Romańskiego i ks. Jana Karpeckiego. Z dniem 1 października 1962 roku został wikariuszem parafii w Jaworzu. W 1968 roku został wybrany proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Starym Bielsku i pełnił ten urząd do 1992 roku. 

Od 1979 roku pracował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego, początkowo na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta. W 1984 roku uzyskuje tytuł doktora teologii ewangelickiej w oparciu o rozprawę pt. Profetyczne posłannictwo Kościoła. W 1988 roku na podstawie pracy pt. Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana i dorobku naukowego uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii ewangelickiej, został także kierownikiem Katedry Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego. W 1996 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego ChAT, a rok później zostaje profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Śląskim filia w Cieszynie w Instytucie Nauk Społecznych i o Kulturze. W latach 1992–1998 był członkiem Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komitetu Etyki Lekarskiej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. 20 czerwca 2000 roku prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał ks. dr hab. Manfredowi Uglorzowi tytuł naukowy profesora zwyczajnego w zakresie nauk teologicznych.

W latach 1992-1995 pełnił urząd Prezesa Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Przez kilka lat był także dyrektorem ds. wydawnictwa w Wydawnictwie Augustana w Bielsku–Białej. Przez wiele lat był członkiem Komisji Egzaminacyjnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, był członkiem Synodu Kościoła z wyboru księży i przewodniczącym komisji teologicznej Synodu. Od 1 października 2014 roku do 31 sierpnia 2019 roku był rektorem Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.

W 2004 roku otrzymał nagrodę „Zwiastuna Ewangelickiego” im. ks. Leopolda Otto za szczególne osiągnięcia w dziedzinie teologii ewangelickiej. W 2017 roku podczas Gali Reformacyjnej otrzymał „Śląski Szmaragd”, a w tym samym roku Senat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie nadał mu Medal za Zasługi.

Ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz brał czynny udział w ekumenicznym przekładzie Biblii. Jest autorem bardzo wielu pozycji naukowych i popularnonaukowych z zakresu biblistyki, historii Kościoła, dogmatyki i liturgiki.

Żonaty z Anną zd. Gansel. Mają syna Marka Jerzego – duchownego ewangelickiego, doktora habilitowanego teologii ewangelickiej wykładającego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Najnowsze wpisy