Jubileusz 85. urodzin ks. Andrzeja Czyża

20 października 2021 roku ks. Andrzej Czyż, długoletni proboszcz parafii ewangelickiej w Skoczowie, obchodzi jubileusz 85. urodzin.

Ks. Andrzej Czyż urodził się 20 października 1936 roku w Wiśle. Po studiach na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej został ordynowany na duchownego ewangelickiego 27 września 1959 roku w Wiśle wraz z Janem Melcerem i Stanisławem Dordą. Po swojej ordynacji rozpoczął służbę w parafii w Szczytnie na Mazurach jako wikariusz senioralny, ks. seniora Alfreda Jaguckiego. W 1960 roku został skierowany do służby w parafii w Skoczowie. W 1970 roku został wybrany II proboszczem parafii w Skoczowie, a od 1986 roku aż do przejścia na emeryturę w 2002 roku pełnił funkcję proboszcza skoczowskiej parafii. W latach 1980-1991 był konseniorem Diecezji Cieszyńskiej, a także przez pewien czas pełnił obowiązki jej seniora.

Szczególnie zaangażowany był w prace diecezjalnej komisji ewangelizacyjno-misyjnej, której przez lata przewodniczył oraz w synodalnej komisji ewangelizacyjno-misyjnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Otwartość ks. Andrzeja Czyża na pracę ewangelizacyjno-misyjną pozwoliła na rozwój Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie i przekształcenie formy tygodnia w latach 80-tych.

Podczas swojej służby pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży Diecezji Cieszyńskiej. W czasie swojej służby duszpasterskiej sporo czasu poświęcił pracy katechetycznej, a przez wiele lat był diecezjalnym wizytatorem nauczania religii.

Ks. Andrzej Czyż był zaangażowany w działalność ekumeniczną. 22 maja 1995 roku wraz z bp. Pawłem Anweilerem przyjął w skoczowskim kościele papieża Jana Pawła II na modlitwie ekumenicznej. Przez lata angażował się organizację koncertów „Musica Sacra” i Międzynarodowych Ekumenicznych Konkursów Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Za całokształt pracy duszpasterskiej i społecznej, Samorządy Ziemi Cieszyńskiej przyznały mu w roku 2005 laur „Srebrnej Cieszynianki” natomiast w roku 2017 laur „Złotej Cieszynianki”.

Ks. Andrzej Czyż jest żonaty, ma troje dzieci.

Najnowsze wpisy