Ad multos Annos!

16 czerwca 2020 roku zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej w latach 1992-2016 – bp Paweł Anweiler obchodzi jubileusz swoich 70. urodzin

Z okazji 70. Urodzin złączeni w modlitwie dziękczynnej za wieloletnią służbę duszpasterską, ekumeniczną i biskupią życzymy Jubilatowi Bożego prowadzenia, pogody ducha, dalszej weny twórczej

                                                                                                  w imieniu diecezji cieszyńskiej

                                                                                                          bp Adrian Korczago

Bp Paweł Anweiler urodził się w Kaliszu 16 czerwca 1950 roku. Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukończył z tytułem magistra teologii ewangelickiej w roku 1974.

Po I egzaminie kościelnym „pro venia concionadi” został ordynowany 24 lutego 1974 roku na księdza ewangelickiego przez bp. Andrzeja Wantułę. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Kaliszu, następnie w Kępnie, a w roku 1979 objął parafię w Częstochowie, gdzie w roku 1981 został wybrany jej proboszczem.

Od roku 1985 był członkiem Synodu Kościoła. Po konsekracji bp. Jana Szarka, zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej na urząd Biskupa Kościoła, bp Paweł Anweiler został wybrany proboszczem Parafii w Bielsku. 24 listopada 1991 roku synod diecezjalny Diecezji Cieszyńskiej wybrał go na pierwszego biskupa diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej. Jego konsekracja na urząd biskupa oraz wprowadzenie na urząd Biskupa Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej odbyło się w kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej 9 lutego 1992 roku Konsekratorem był Zwierzchnik Kościola, bp Jan Szarek, a współkonsekratorami byli bp generalny Pawel Uhorskai ze Słowacji, bp Dieter Knall z Austrii i bp Władysław Volny z Republiki Czeskiej. W roku 2002 synod diecezjalny wybrał bp. Pawła Anweilera na drugą kadencję (2002-2012) a w roku 2012 na trzecią kadencję. Służbę jako biskup Diecezji Cieszyńskiej zakończył 6 stycznia 2016 roku wraz z wprowadzeniem w urząd nowego zwierzchnika diecezji, bp. Adriana Korczago.

W latach 1988 do 1991 był przewodniczącym Komisji Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej. Od roku 1988 do roku 1992 był w zarządzie Bratniej Pomocy im. Gustawa Adofa. W latach 1992-2015 był przewodniczącym Rady Opiekuńczej Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie oraz członkiem Rady Nadzorczej Ośrodka Wydawniczego “Augustana” w Bielsku-Białej. Był członkiem Kolegium Redakcyjnego „Zwiastuna Ewangelickiego” w latach 2002-2010 oraz Rady Redakcyjnej „Przeglądu Ewangelickiego” w latach 2003-2010. Był prezesem Rady Centrum Misji i Ewangelizacji. Od 2008 roku był przewodniczącym Rady Wydawnictwa „Agustana” oraz przewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

Jest autorem wierszy i esejów, m.in. w roku 2005 wydał tomik pt. „Błogosław, duszo moja, Panu”, w 2007: „Zbliżenia”, w 2008: „Zamyślenia”, w 2010: „Mój Psałterz”, w 2015: „Świat wokół nas”, w 2020: „Słowa z krzyża”. W 2018 roku ukazały się zebrane mowy okolicznościowe „Między strunami kultury”.

18 grudnia 2011 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”. W roku 2015 otrzymał Nagrodę im. Karola Miarki

Biskup jest żonaty z Haliną zd. Mędrek, ma syna, synową i wnuczkę.

Najnowsze wpisy