Jubileusz parafii w Goleszowie

W sobotę 15 sierpnia 2020 roku parafia ewangelicka w Goleszowie świętowała 235. pamiątkę poświęcenia kościoła.

Ze względów pandemicznych świętowanie przebiegało nieco inaczej niż w poprzednich latach. Nie odbył się tradycyjny poranek pieśni i muzyki religijnej, nie sprzedawano również kołaczy, uczestnicy nabożeństwa będący w kościele byli wyposażeni w maseczki ochronne, a przy wejściu na plac kościelny dezynfekowano również ręce.

Jubileuszowe, uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 10:30. Zebranych powitał proboszcz parafii, bp Adrian Korczago, który krótko przypomniał dzieje parafii oraz dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji jubileuszowej uroczystości. W liturgii uczestniczyli pozostali duchowni parafii: ks. Piotr Sztwiertnia, ks. Bogusław Sebesta i diak. Karina Chwastek-Kamieniorz, student teologii Adam Bujok oraz Hania Barańska, Anna Czudek i kurator parafii Jerzy Sikora. Słowo Boże na podstawie fragmentu z Ewangelii Łukasza 19,1-10 głosił Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. dr Adam Malina z Katowic-Szopienic. W swoim kazaniu w oparciu o historię spotkania Jezusa z Zacheuszem wskazywał, że napis na goleszowskim kościele „Nie wy mnie wybraliście, lecz ja was wybrałem” pochodzący z Ewangelii Jana dobrze nawiązuje do sytuacji, jaka miała miejsce w Jerychu. Zbawienie stało się udziałem domu Zacheusza ze względu na inicjatywę Jezusa, to On chciał spotkać się z celnikiem i zmienić jego rzeczywistość – która dotknęła następnie otoczenie Zacheusza. Kaznodzieja podkreślił, że już od 235 lat dzięki Bożej łasce w goleszowskim kościele rozbrzmiewa Boże Słowo, sprawowane są sakramenty, a muzyczne tradycje uwielbiania Boga są wciąż żywe.  

Kazanie będzie dostępne na kanale YouTube goleszowskiej parafii, a całość nabożeństwa (audio) zostanie zamieszczona na stronie parafialnej.

Oprawę muzyczną przed i po nabożeństwie zapewniła diecezjalna orkiestra dęta pod dyrekcją Adama Pasternego, ponadto zaśpiewał kwintet dzieci reprezentujący chór „Promyki” pod kierownictwem diak. Kariny Chwastek-Kamieniorz, chór „Sola Fide” pod dyrekcją Małgorzaty Konarzewskiej, a na organach grał Jean-Claude Hauptmann, który wraz z flecistką Darią Branny i skrzypaczką Małgorzatą Konarzewską wykonał również dwa utwory muzyczne.

Zdjęcia: Zbigniew Szklorz

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej