Jubileusz Towarzystwa Ewangelickiego

W piątek 19 listopada 2021 roku w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyła się uroczystość 140-lecia założenia Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej oraz 30-tej rocznicy reaktywacji Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy.

Uroczystość rozpoczęła się preludium organowym w wykonaniu Jean-Claude Hauptmanna oraz wprowadzeniem do jubileuszu przez uczniów LOTE, którzy przedstawili historię towarzystwa. Przybyłych gości i uczestników uroczystości przywitał Prezes Towarzystwa Ewangelickiego, proboszcz parafii w Cieszynie – ks. Marcin Brzóska. Podczas spotkania wystąpiły chóry: przedszkolaków, szkoły podstawowej, a także licealistów. Wykłady wygłosiły: prof. dr hab. Ewa Chojecka: „Dwie opowieści bajkowe – z historii i współczesności” oraz dr hab. prof. UŚ Aniela Różańska: „Kształtowanie otwartej tożsamości ewangelickiej”. Uczniowie LOTE zaprezentowali „Wspomnienie w montażu słowno-muzycznym”.
Okolicznościowe pozdrowienia wygłosili natomiast:

 • biskup Adrian Korczago, który podziękował za podejmowany konsekwentnie trud „służby szerzenia oświaty od przedszkolnego raczkowania po maturalną dojrzałość”. Biskup życzył Bożego błogosławieństwa, wyrażając nadzieję, że placówki oświatowo-wychowawcze prowadzone przez towarzystwo były, są i będą „kuźnią wykuwania w sercach, od najmłodszych po młodzież, które pozwalają pośród różnorodności i odmienności cieszyć się sobą nawzajem, ucząc się szacunku, by nikt z absolwentów którejkolwiek placówki nigdy nie próbował zniszczyć praw drugiego do odmienności na rzecz lansowania jedynozbawczych wyobrażeń na swój temat, ale dostrzegał i napiętnował wszelkie przejawy nietolerancji”;
 • w imieniu Powiatu Cieszyńskiego przewodniczący Stanisław Kubicius oraz starosta Mieczysław Szczurek;
 • w imieniu miasta Cieszyn burmistrz Gabriela Staszkiewicz;
 • a także Przewodniczący Stowarzyszenia Historycznego Hereditas z Czeskiego Cieszyna Adam Cieślar.

Po przemówieniach wykonany został przez Piotra Sikorę przy akompaniamencie Jean-Claude Hauptmanna utwór „Za rękę weź mnie Panie”. Proboszcz zmówił modlitwę zakończoną Modlitwą Pańską, a błogosławieństwa udzielił bp Adrian Korczago. Postludium na motywach „Warownym grodem” wykonał również Jean-Claude Hauptmann.

Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej powstało w 1881 roku z inicjatywy księdza Franciszka Michejdy. Jego celem było szerzenie oświaty, a przede wszystkim wydawanie religijnych książek w języku polskim. W 1905 roku zmienił się statut organizacji, a także jej nazwa na Towarzystwo Ewangelickie. Odtąd głównym celem stała się działalność oświatowa, co miało szczególne znaczenie zwłaszcza w perspektywie nadziei odzyskania niepodległości. Władze komunistyczne wygasiły tę działalność, ale 30 lat temu ją reaktywowano, czego owocami stała się niezwykle aktywna działalność czterech placówek oświatowo-wychowawczych: Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego (LOTE), Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego (GTE), Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego (SPTE), oraz Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego (PTE).

Najnowsze wpisy

 • Aplikacja mobilna eŚpiewnik

  Przedstawiamy aplikację mobilną eŚpiewnik, czyli Śpiewnik ewangelicki w wersji cyfrowej.

  Czytaj więcej
 • Spotkanie z prawosławnym abp. Ablem

  18 kwietnia uczestnicy Instytutu Pastoralnego wraz z przewodzącym mu bp. Adrianem Korczago udali się do prawosławnego Soboru Przemienienia Pańskiego, aby tam uczestniczyć we wspólnej modlitwie, której przewodniczył abp. Abel – zwierzchnik diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła prawosławnego.

  Czytaj więcej