Jubileusze cieszyńskich chórów

16 listopada 2019 roku w kościele Jezusowym w Cieszynie obchodzono jubileusz 95-lecia Ewangelickiego Chóru Kościelnego oraz 10-lecia chóru męskiego.

Podczas jubileuszowego koncertu, prowadzonego przez proboszcza parafii ks. Marcina Brzóskę, chórzyści dziękowali Bogu za Jego prowadzenie przez tak wiele lat wykonując utwory zarówno a capella, jak i z towarzyszeniem organów oraz pianina.

Podziękowania i życzenia w imieniu Diecezji Cieszyńskiej przekazał bp Adrian Korczago, który w oparciu o 15. rozdział 1 Księgi Kronik wskazywał, że chórzyści mogą korzystać z niezwykłego przywileju śpiewania na Bożą chwałę i odpowiadają na otrzymany przez Stwórcę dar. Życzył im dalszej pięknej służby podkreślając, by Boża obecność niesiona w ich pieśniach oddziaływała na słuchaczy. Podkreślił, iż jubileusz dotyczy nie tylko chórów, lecz także dyrygentki – diakon Joanny Sikory, która od 21 lat dyryguje chórem mieszanym, a od samego początku chórem męskim.

W uroczystości uczestniczyli oraz przekazali życzenia m.in. starosta cieszyński Mieczysław Szczurek, radny Sejmiku Śląskiego Andrzej Molin, ks. Władysław Wantulok, przewodniczący synodalnej komisji chórów i orkiestr, życzenia jubilatom złożyła także cieszyńska rada parafialna.

Zdjęcia: Stanisław Konopka ox.pl

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej