Komunikat Biskupa Kościoła dotyczący COVID-19

Publikujemy komunikat Biskupa Kościoła Jerzego Samca dotyczący zaleceń w sprawie epidemii COVID-19.

Siostry i Bracia, 

w związku z pojawiającymi się w wielu miejscach wątpliwościami dotyczącymi tego, czy nadal obowiązują w kościołach obostrzenia dotyczące zachowania odległości pomiędzy wiernymi, przekazuję kilka słów wyjaśnień. 
 
OBOSTRZENIA PAŃSTWOWE 
 
W zakresie sprawowania kultu religijnego dodatkowe obostrzenia dotyczą wyłącznie strefy czerwonej i wprowadzają limity uczestników wydarzeń religijnych organizowanych:
1) w budynkach (kościoły, kaplice) – 50% obłożenia budynku, 
2) na zewnątrz – 150 osób, 
z jednoczesnym utrzymaniem obowiązku zakrywania ust i nosa, poza osobami sprawującymi kult religijny. W strefie żółtej i zielonej nie ma limitu uczestników wydarzeń kościelnych. 
 
Oznacza to, że na terenie całej Polski obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa – dla każdej ze stref, tj. czerwonej, żółtej i zielonej. Limit osób przebywających w świątyni, a zatem w myśl ustawodawcy zapewne także obowiązek zachowania stosownych odstępów, przewidziany jest tylko dla strefy czerwonej. 
 
ZALECENIA KOŚCIELNE 
 
Niezależnie od instrukcji państwowych jako Biskup Kościoła zalecam, aby tam gdzie to możliwe, utrzymać obostrzenia dotyczące zachowania odstępów pomiędzy wiernymi uczestniczącymi w nabożeństwie. Podtrzymuję zatem rekomendację, aby zachować 2-metrowe odstępy, które nie dotyczą osób ze wspólnego gospodarstwa domowego. 
 
Ważne, aby uczestnicy nabożeństwa mieli zakryty nos i usta, bo to jest wymóg mocno podkreślony w regulacjach państwowych. Proszę również o zapewnienie wiernym środków do dezynfekcji rąk przed wejściem do kościoła.
 
Rekomendacje i zalecenia dotyczą wszystkich parafii, niezależnie od tego, czy znajdują się one na terenie strefy czerwonej, żółtej lub zielonej. Parafie znajdujące się w czerwonej strefie muszą bezwzględnie przestrzegać obostrzeń państwowych.
 
Pragnę jednocześnie podkreślić, że ostateczne decyzje dotyczące zakresu wprowadzanych obostrzeń dotyczących limitu osób w kościołach podejmują miejscowe Rady Parafialne zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi. W czasie podejmowania decyzji zachęcam do daleko idącej roztropności i wnikliwej analizy lokalnych warunków, gdyż w wielu krajach to kościoły stały się miejscami wybuchu nowych ognisk koronawirusa. 
 
Informuję również, że wszystkie pozostałe regulacje dotyczące Komunii Świętej pozostają niezmienione. 

PS. Przesyłam także aktualną listę powiatów zaznaczonych jako obszary ze stref czerwonej i żółtej. https://www.gov.pl/web/koronawirus/powiaty-z-restrykcjami
 
Wasz w Chrystusie,
 
bp Jerzy Samiec

Najnowsze wpisy