Koncert główny XV Festiwalu Ekumenicznego

W niedzielny wieczór 23 czerwca w ewangelickim kościele ap. Jakuba Starszego w Ustroniu odbył się koncert główny XV Festiwalu Ekumenicznego.

Przed zebranymi w ustrońskim kościele wystąpiła Orkiestra Kameralna Silesian Art Collective pod batutą Mateusza Walacha wraz z solistką Joanną Smajdor, a utwory poetyckie zaprezentowała Magdalena Kozłowska. Wśród uczestników koncertu obecni byli bp Adrian Korczago i ks. prof. Józef Budniak, a także reprezentanci władz parlamentarnych i samorządowych: prof. Jerzy Buzek oraz starosta powiatu cieszyńskiego Mieczysław Szczurek – którzy zabrali głos na początku koncertu, członek Sejmiku Śląskiego Andrzej Molin, a także burmistrz miasta Ustroń Przemysław Korcz i wójt gminy Goleszów Sylwia Cieślar.

Na zakończenie koncertu przemawiali ks. prof. Józef Budniak oraz bp Adrian Korczago. Biskup nawiązując do słów z 4. rozdziału Kaznodziei Salomona według tłumaczenia Biblii Ekumenicznej wskazywał, by śpiesząc do domu Bożego podchodzić blisko i wysłyszeć szept Boga, który z pewnością nie zachęca aby koncentrować się na tym, co dzieli, lecz uwrażliwia na otwarcie na różne aspekty ekumenicznej różnorodności. Biskup udzielił końcowego błogosławieństwa, a Orkiestra wraz z uczestnikami koncertu wspólnie wykonała pieśń „Pod Twą obronę”.

Fot. Waldemar Śniegoń ox.pl

Najnowsze wpisy