Koncert główny XV Festiwalu Ekumenicznego

W niedzielny wieczór 23 czerwca w ewangelickim kościele ap. Jakuba Starszego w Ustroniu odbył się koncert główny XV Festiwalu Ekumenicznego.

Przed zebranymi w ustrońskim kościele wystąpiła Orkiestra Kameralna Silesian Art Collective pod batutą Mateusza Walacha wraz z solistką Joanną Smajdor, a utwory poetyckie zaprezentowała Magdalena Kozłowska. Wśród uczestników koncertu obecni byli bp Adrian Korczago i ks. prof. Józef Budniak, a także reprezentanci władz parlamentarnych i samorządowych: prof. Jerzy Buzek oraz starosta powiatu cieszyńskiego Mieczysław Szczurek – którzy zabrali głos na początku koncertu, członek Sejmiku Śląskiego Andrzej Molin, a także burmistrz miasta Ustroń Przemysław Korcz i wójt gminy Goleszów Sylwia Cieślar.

Na zakończenie koncertu przemawiali ks. prof. Józef Budniak oraz bp Adrian Korczago. Biskup nawiązując do słów z 4. rozdziału Kaznodziei Salomona według tłumaczenia Biblii Ekumenicznej wskazywał, by śpiesząc do domu Bożego podchodzić blisko i wysłyszeć szept Boga, który z pewnością nie zachęca aby koncentrować się na tym, co dzieli, lecz uwrażliwia na otwarcie na różne aspekty ekumenicznej różnorodności. Biskup udzielił końcowego błogosławieństwa, a Orkiestra wraz z uczestnikami koncertu wspólnie wykonała pieśń „Pod Twą obronę”.

Fot. Waldemar Śniegoń ox.pl

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej