Konferencja delegatek Kół Pań

11 maja 2019 roku w skoczowskiej sali parafialnej odbyła się doroczna Konferencja Delegatek Kół Pań z terenu Diecezji Cieszyńskiej.

Prowadząca spotkanie, pastorowa Anna Wantulok przywitała zebrane panie, a w szczególności nową przewodniczącą Diecezjalnej Komisji Kobiet, Annę Czudek z parafii w Goleszowie, pastorową Halinę Sztwiertnię oraz Ilonę Hajewską.

Pani Halina Sztwiertnia wygłosiła rozważanie nawiązujące do słowa z książeczki „Z Biblią na co dzień” mówiącym o pokoju i błogosławieństwie. Motywem przewodnim poruszającego wykładu pani Ilony Hajewskiej był werset z Listu do Filipian 4,6: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu”.

O oprawę muzyczną zadbał na wstępie proboszcz skoczowskiej parafii, ks. Alfred Borski, który przybył na spotkanie z gitarą, a następnie pani Dorota Podżorska, akompaniująca na pianinie. Konferencję ubogacił wspaniały występ dziecięcego chórku „Nadzieja” prowadzonego przez panią Dorotę Podżorską. Modlitwę na zakończenie zmówiła diakon Karina Chwastek-Kamieniorz. Poczęstunek przygotowały panie z Koła Pań w Skoczowie.

Tekst: Agnieszka Borski

Zdjęcia: Jan Chwastek

Najnowsze wpisy