Konferencja duchownych diecezji cieszyńskiej

W środę 1 stycznia 2023 roku w Goleszowie odbyła się konferencja duchownych diecezji cieszyńskiej.

Biskup Adrian Korczago powitał zebranych. Rozważanie Słowa Bożego poprowadził ks. Karol Macura z Drogomyśla. Do wiadomości podano ogłoszenia i aktualia z życia diecezjalnego i kościelnego.

W dalszej części konferencji Duszpasterz Młodzieży Diecezji Cieszyńskiej ks. Mateusz Mendroch przedstawił propozycję planu przebiegu Diecezjalnego Zjazdu Konfirmantów, który odbędzie się w sobotę 25 lutego 2023 roku w Bielsku, po czym miała miejsce wymiana myśli, doświadczeń i propozycji, przeprowadzana w grupach oraz na forum.

Następnie duchowni dzielili się refleksjami związanymi z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan. Omawiano także tematykę tygodniowych nabożeństw pasyjnych, Walnego Zgromadzenia Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie się we wrześniu w Krakowie oraz kwestię roku 2023, który w Województwie Śląskim odbywa się pod patronatem prof. Józefa Buzka.

Najnowsze wpisy