Konferencja duchownych diecezji cieszyńskiej

W środę 20 stycznia 2021 roku za pomocą platformy ZOOM odbyła się konferencja duchownych diecezji cieszyńskiej.

Zebranych powitał bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji, który złożył życzenia z okazji urodzinowych i ordynacyjnych jubileuszy. Rozważanie Słowa Bożego w oparciu o hasło roku 2021 „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz” z Ewangelii Łukasza prowadził ks. Alfred Borski.

Podczas obrad duchowni spotkali się z ks. dr. Ireneuszem Lukasem, sekretarzem Światowej Federacji Luterańskiej ds. Europy omawiając działalność organizacji oraz dyskutowali o różnych doświadczeniach Kościołów na całym świecie w kontekście wyzwań pandemii. W dalszej części konferencji uczestnicy dyskutowali o bieżących sprawach diecezji.

Kolejna konferencja odbędzie się 3 lutego 2021 roku.

Najnowsze wpisy

  • 80-te urodziny księdza Henryka Czembora

    26 listopada 2021 roku jubileusz 80-tych urodzin obchodził ksiądz Henryk Czembor. Emerytowany duchowny urodził się 26 listopada 1941 roku w Pszczynie jako syn Pawła i Marty z domu Kozioł. Studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1959 roku, po czym w dniu 13 października 1963 roku został ordynowany w swojej rodzinnej parafii […]

    Czytaj więcej
  • Wprowadzenie rady parafialnej w Cieszynie

    21 listopada 2021 roku została wprowadzona w urząd nowa Rada Parafialna, Rady Filiałów oraz Komisja Rewizyjna parafii ewangelickiej w Cieszynie. Uroczystego wprowadzenia w Niedzielę Wieczności dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, biskup Adrian Korczago. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską biskup wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym, nawiązując do perspektywy wieczności oraz związanej z nią teraźniejszej nadziei, odniósł […]

    Czytaj więcej