Konferencja duchownych diecezji cieszyńskiej

W środę 20 stycznia 2021 roku za pomocą platformy ZOOM odbyła się konferencja duchownych diecezji cieszyńskiej.

Zebranych powitał bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji, który złożył życzenia z okazji urodzinowych i ordynacyjnych jubileuszy. Rozważanie Słowa Bożego w oparciu o hasło roku 2021 „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz” z Ewangelii Łukasza prowadził ks. Alfred Borski.

Podczas obrad duchowni spotkali się z ks. dr. Ireneuszem Lukasem, sekretarzem Światowej Federacji Luterańskiej ds. Europy omawiając działalność organizacji oraz dyskutowali o różnych doświadczeniach Kościołów na całym świecie w kontekście wyzwań pandemii. W dalszej części konferencji uczestnicy dyskutowali o bieżących sprawach diecezji.

Kolejna konferencja odbędzie się 3 lutego 2021 roku.

Najnowsze wpisy